Trond Julin konstituert som rådmann i Drammen kommune 

Trond Julin

Julin har fra 2014 vært kommunaldirektør for økonomi og næring, fram til han nå overtar som rådmann.


I tillegg har kommunaldirektør Kari Høyer sagt opp sin stilling, og vil fratre 1. oktober.
For å ivareta Julins og Høyers nåværende funksjoner vil det bli konstituert to nye kommunaldirektører. Begge er rekruttert internt i kommunen. Dette er midlertidige stillinger frem til kommunereformen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Direktør for økonomi og næring

Paul Røland

Paul Røland vil fra 1. mai gå inn i stillingen som kommunaldirektør for økonomi og næring. Røland har siden 2007 vært daglig leder av Drammen Eiendom KF og har bred erfaring fra privat og offentlig sektor.

Direktør for kultur, idrett, byliv, service og administrasjon

Sten Petter Aamodt

Sten Petter Aamodt går fra 1. april inn i stillingen som kommunaldirektør med ansvar for kultur, idrett og byliv og service og administrasjon. Aamodt har siden 2011 vært virksomhetsleder for Vei, natur og idrett i Drammen kommune. Fra 2006 til 2011 var han beredskapssjef hos Fylkesmannen i Buskerud. Han har også bred erfaring fra Forsvaret.