Forslag til kandidater ønskes.

Prisvinner 2016 Grønland 67

Grønland 67, prisvinneren i 2016

Juryen ønsker forslag til gode kandidaterblant prosjekter som er ferdigstilt i løpet av 2016. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav til miljø og universell utforming.

Ved bedømmelsen legges det vekt på fornyelse og utvikling av byggeskikken. Prisen er i utgangspunktet ikke tenkt som en bevaringspris.

Frist for å levere forslag er: 1. februar 2017. Alle kan levere forslag.

Forslag leveres skriftlig, merket: «Byggeskikkprisen 2017», i brev til: Drammen kommune, byplan, Engene 1, 3008 Drammen eller som e-post: kommunepost@drmk.no.

Legg gjerne ved foto eller tegninger av forslaget. Prisen vil bli overrakt i løpet av første halvår 2017.