Overtar etter Jan Sivert Jøsendal.

Utdanningsdirektør i Drammen Jan Sivert Jøsendal er tilsatt som prosjektleder og rådmann for den nye fylkeskommunen bestående av Vestfold og Telemark.

Fra kompetansesenteret

Hilde Marie Schjerven er konstituert som ny utdanningsdirektør fram til nye Drammen kommune etableres 1. januar 2020.

Hilde Marie Schjerven er 54 år gammel og bosatt på Nøtterøy. Hun har de tre siste årene vært utviklingsleder for kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune.

Bred erfaring

Schjerven har fra tidligere bred erfaring fra undervisning og skoleledelse blant annet som rektor og seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Rådmannen vil legge til rette for at Hilde Marie Schjerven kan tiltre så snart som mulig.

Hilde Marie Schjerven
BILDE: Hilde Marie Schjerven blir ny utdanningsdirektør i Drammen. (Foto: Sønstrødfotografene)