For tredje gang har teamene som jobber med konsepter for nye bybru og gang-og sykkelbru møttes på Union. Om snaue to måneder skal alle konseptene presenteres for politikerne.

Illustrasjon av en mulig fremtidig bybru i Drammen.
BILDE: For tredje gang møttes de tre teamene som skal jobbe fra et brukonsept.

12.juni er datoen politikerne for første gang får presentert bruforslagene. Teamene har da jobbet frem ulike forslag som skal være et illustrert beslutningsgrunnlag for politikerne. Vedtaket om bybruas fremtid kan bli gjort den dagen, eller i formannskapsmøtet i september. 

9. og 10. april møttes de tre teamene på Union scene for tredje gang, en måned etter forrige arbeidsverksted. I løpet av to måneder er altså målet å lande på det beste alternativet, som kan gi byen enda et løft, både visuelt, funksjonsmessig og miljømessig.  

Teamene sitter og jobber i grupper på Union scene.
BILDE: De tre teamene sitter i ulike grupper og jobber frem mulige konsepter til ny bybru og gang- og sykkelbru.

Lett og tung

Alle teamene fokuserer på viktigheten av elva når de skal komme med forslag til nye bruer. Elva definerer byen og elva er nøkkelen til alt de gjør.  De mener det er viktig å ikke ødelegge noen av kvalitetene som allerede er langs elva og det som fungerer bra i dag, men ønsker å tilføre byen enda mer ved disse to bruene.

Forslagene de tre teamene presenterte er ulike, med ulike kvaliteter. Forslagene bestod i platebruer i betong, buebroer i stål, samt selvforankret hengebro. Broene hadde ulike utrykk og form, med både slanke og rolige til kraftigere konstruksjoner, som alle skal tjene sitt formål.

- Alle presenterte broer må raffineres videre, av hensyn til uttrykk og detaljer, sier prosjektleder i Drammen kommune Tommy Iversen.

et alternativ til ny gang- og sykkelbru.
BILDE: Ett av teamene viste fram dette som ett mulig alternativ til ny ny gang- go sykkelbru.

Jobbet i grupper

Etter presentasjonene jobbet de tre teamene sammen på tvers i grupper i halvannen dag, med mål om å komme fram til en best mulige bruløsninger i fellesskap. 
De aller fleste brodesignene som ble presentert er bygget fra før, men hva de ulike broene vil koste er foreløpig ikke presentert. Dette inngår i sluttmateriale som leveres fra teamene 2. mai.

- Frem til 2. mai skal teamene jobbe videre og rendyrke konseptene, detaljere, lage illustrasjoner og beregne kostnader, forteller Iversen.

Det er fortsatt en godt stykke arbeid som gjenstår, men Iversen mener at prosjektet er i rute til å kunne presentere forslag for politikerne 12.juni. 

Teamene:

1: Degree of Freedom/Nuno/Studio Oslo Landskapsarkitekter, ved prosjektleder Gaute Mo.
2: alt. Arkitektur/EFLA/BEaM/Dronninga, ved prosjektleder Lars Martin Dugstad.
3: Degree of Freedom/Saaha/Knight Architects/Asplan Viak, ved prosjektleder Birger Opgård.