I første halvdel av 2018 vil det utarbeides forslag om to nye bruer i Drammen sentrum:

1) Ny bybru som erstatter dagens bru
2) Ny gang- og sykkelbru over Drammenselva

Bybrua i Drammen en sommer dag
BILDE: Bybrua binder Strømsø- og Bragernes semtrum sammen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Begrenset levetid

Bane NOR skal bygge om Drammen stasjon med blant annet nye perronger og spor. 1/3 av Bybrua strekker seg over sporområdene på Drammen stasjon, og de resterende 2/3 over Drammenselva.

I tillegg viser tilstandsrapporten av Bybrua at den har begrenset levetid. Derfor bør det bygges ei ny bru. Bystyret har vedtatt at det skal gjennomføres et parallelloppdrag for å vurdere ny bybru. Rådmannen har sett at det er store fordeler ved å se en ønsket ny gang- og sykkelbru nedenfor Bybrua i sammenheng med konsept for ny bybru.

Ei ny gang- og sykkelbru vil kunne forbinde Bragernes og Strømsø nedstrøms Bybrua. Målet er å koble Strømsø, Drammen stasjon og strandpromenaden med bragernessida, slik at overfarten forkortes og trygges.

Nedstrøms Bybrua
BILDE: Stille flyter Drammenselva. Ei ny gang- og sykkelbru planlegges nedstrøms Bybrua.

Teamarbeid og samarbeidsverksted

I disse dager blir det utlysning av oppdrag med planlegging av de nye bruprosjektene. Deretter vil det velges tre team som består av arkitekter, landskapsarkitekter og brukonstruktører.

Midtveis i prosjektarbeidet vil teamene møtes sammen med en vurderingskomité. Da oppsummeres arbeidet så langt, og det legges fram hva som må belyses bedre.

Deretter følger en ny arbeidsøkt, så et verksted med alle teamene og til slutt en siste arbeidsøkt. Målet er å presentere rapporten for formannskapet 12. juni 2018, slik at beslutning om konsept kan vedtas tidsnok til at Bane NOR kan tilpasse den delen av brua som bygges om i forbindelse med Drammen stasjon.

I 2013 ble det gjennomført en folkekonkurranse om bruken av Bybrua. Ideene fra denne konkurransen kan brukes som inspirasjonskilde i utarbeidelsen av ny bybru.

Bybrua i Drammen
BILDE: Det er gående, syklende, drosjer og busser som i dag bruker Bybrua.