Rådmannen foreslår at programområdene styrkes med 35,3 millioner kroner. I tillegg tilbakeføres 14,3 millioner kroner netto fra fjorårets mer/mindreforbruk i programområdene.

1. tertialrapprot 2017