Rådmannens la fram sitt forslag til økonomiplan 30. oktober. Planen viser hva Drammen kommune satser på de kommende årene.

Drammen kommune har over lang tid arbeidet for å skape balanse mellom utgifter og inntekter. Omstilling og effektivisering har bidratt til å dempe utgiftsveksten, og har gitt kommunen bedre kontroll og større handlingsrom.

Les forslag til økonomiplan for 2019-2022

Dette satser vi på

Se videoer om satsinger de kommende årene