1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med mineralsk olje, og mange husstander må derfor finne alternative oppvarmingskilder. Mange med oljefyring lurer på hva de skal gjøre med oljetanken etter nyttår.

Det kan være vanskelig å finne ut av hva du må gjøre og hvordan du går fram. Det er mange aktører på markedet som tilbyr fjerning av gamle tanker, og det kan være vanskelig å orientere seg.

Derfor har vi laget disse rådene: 

Spør entreprenøren om følgende:

  1. Har de referanser?
  2. Hvor skal de levere restolje, slam og tanken?
  3. Får du får kvittering fra mottaket av avfallet?
  4. Har de kontakt med en kontrollør for arbeid med tanker med brannfarlig stoff?

Skal tanken bli liggende?

Da kan spørre entreprenøren om hva slags materiale de vil fylle tanken med. Vi anbefaler å fylle med et steinmateriale som kan suges opp igjen (sand/grus/leca/glasopor), og ikke flytende betong eller skumvarianter selv om disse herdes. Dette fordi det kan gjøre tanken vanskeligere å fjerne i ettertid. Skum kan også inneholde miljøskadelige stoffer.