Hundeeiere som lufter hunder i byens nære markaområder, hvor hjorteviltet befinner seg, bes nå om å være sitt ansvar bevisst og holde hunden i bånd – både for å redusere stress hos viltet, samt for å minske risiko for dyretragedier.

Drammen kommune kan med hjemmel i hundelovens § 6 innføre ekstraordinær båndtvang når faren er stor for at løshunder jager eller angriper viltet. Rådyr er spesielt sårbart ved stor snødybde og sterk kulde, da de har vansker med å bevege seg for å finne mat.

hundehode
BILDE: Hold hunden din i bånd når du er på luftetur, da hjortedyrene i disse dager strir med å komme fram i dyp snø. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Rådyr lett bytte for løshunder

Meldinger fra kommunens løypekjørere er at snødybden nå ligger på cirka én meter løs snø i lavtliggende strøk, og med snødybder over 1,5 meter i de indre deler av marka. 

Hjortespor i skiløypa
BILDE: Skiløpere vil oppdage spor etter hjortevilt både i og utenfor skisporene.


Rådyra har som følge av snødybden trukket ned mot bebyggelsen og bruker foruten “rådyrtråkk”, skiløyper og turveier som transportvei mellom hvileplasser og beiteplasser. Medlemmer av ettersøksgruppa for vilt melder at rådyr, som flytter seg langs “rådyrtråkk” nødig vil ut i løssnøen og viser liten fluktadferd for mennesker. Under slike forhold vil rådyr lett bli bytte for løshunder når rovdyrinstinktet kobles inn.

Hjort spiser av trærne i løypenettet
BILDE: Dyp snø gjør tilværelsen for rådyr ekstra slitsomt. Her er det spor ved trærne, som de har spist av.

Rådyr som blir jaget av løshunder, mister stadig en del av sin “matpakke” i form av fett som er etablert i løpet av høstmånedene.  Med lite fettreserver og mye stress i vårmånedene kan store deler av rådyrbestanden i bymarka bukke under og dø som følge av avmagring. Etter harde snøvintre kan mer enn halvparten av bestanden dø ut. 

Et dødt rådyr
BILDE: Et rådyr har kjempet for livet, og tapt.