Tirsdag 5. november reiste – ikke i tidskapsel, men i privatbil – ordfører Tore Opdal Hansen til tre av byens skoler, Aronsløkka, Bragernes og Vestbygda. I hånden hadde han tre diplomer og pengepremier.

Diplomene Tore Opdal Hansen hadde med seg var et synlig bevis på at skolene hadde levert de tre beste bidragene til Tidskapsel-prosjektet i regi av 2019-komiteen. Elevrådet ved skolene får 30 000 kroner i premie.

Les mer om Tidskapsel-prosjektet. Bidrag som skal åpnes om 50 år.

Juryen sier om Aronsløkka skoles bidrag:

Juryen har vurdert denne bidraget som godt. Mange av elevene har vært involverte, og filmen har stor bredde i hva den viser fram. Ikke bare skolens nærområder, men også bynære aktivitetsmuligheter får god dekning. Bidraget vil kunne gi elevenes barnebarn et godt bilde av hvilke aktiviteter som var tilgjengelig i Drammen, da bestemor og bestefar var barn, og er verdifullt å ta vare på for ettertida.

Tidskapsel-prosjektet Aronsløkka skole
BILDE: Elevrådsleder Emma Bye-Lærum og nestleder Axel Folkvang Tostrup tar imot diplom og 30 000 kroner av ordfører Tore Opdal Hansen.

Juryen sier om Bragernes skoles bidrag:

Juryen synes dette er en fin film. Elever intervjues om hverdagslige ting som “hva er favorittmaten din”, men får også anledning til å ytre seg om dagsaktuelle problemstillinger. Filmen tar i bruk humor, og anvender moderne medier på en morsom måte.

Tidskapsel-prosjektet Bragernes skole
BILDE: Elevrådsleder ved Bragernes skole, Mathea Natvig, tar stolt imot diplom og pengepremie av byens ordfører, Tore Opdal Hansen.

Juryen sier om Vestbygda skoles bidrag:

Juryen synes dette er et gjennomtenkt bidrag. Det tar opp dagsaktuelle problemstillinger, og reflekterer fint over hva som 50 år fram i tid kommer til å være gammeldags. Både inne og ute er representert, og viser en sammensatt hverdag for dagens unge. Gir et godt bilde av den hverdagen dagens barn og unge må forholde seg til.

Gratulerer så mye!

Tidskapsel-prosjektet Vestbygda skole
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen er omkranset av Vestbygda skoles elever, fra venstre Peter Haugan Marcussen, Martin Fergestad, Julie Olsen og elevrådsleder Nora Engebø Hennum. De har nettopp mottatt diplom og 30 000 kroner og er én av tre skoler, som blir hedret i forbindelse med Tidskapsel-prosjektet i regi av 2019-komiteen.