− Det er en glede å være tilstede under åpningen av denne flotte nye hallen. Gratulerer til Øren skole, idretten og hele nærområdet. Det er ekstra hyggelig at denne hallen står ferdig i år, nå som Øren skole har 50-års jubileum, sier ordfører Tore Opdal Hansen og får ei saks. Den røde snora skal klippes.

Øren flerbrukshall snorklipping med ordfører
Elevrådets Selma, Anne Maren og Julie holder i den røde snora, og så klipper ordfører Tore Opdal Hansen over og erklærer Øren aktivitetshall for åpnet.
Alle foto/film: Birgitte Simensen Berg

Øren flerbrukshall har store og moderne lokaler og gir mange nye muligheter for aktiviteter og idrett både for skolen og for nærmiljøet. Hallen har en kostnadsramme på 66 millioner kroner. Øren skole har også blitt utbygd og rehabilitert for 90 millioner kroner, og framstår nå som en stor og moderne skole.

− Dette er den beste bursdagsgaven vi kunne få, sier rektor Tove Fredriksen, og takker alle som bidratt til at den flotte hallen er på plass, alt fra planleggere til politikere som har bevilget penger.

− Nå gleder vi oss til å ta den i bruk, sier rektor, til stor applaus fra de rundt 600 frammøtte, alt fra elever, ansatte og gjester.

Se film, hvor barna synger Øren skoles egen sang.

Øren flerbrukshall talentene underholder
Øren flerbrukshall Hans Oskar synger
Skolens talenter: sangfuglen Hans Oskar som synger Alle fugler, turnerne Iselin og Ingrid, og danseren Sapthara underholder og imponerer publikum.

Se film av et lite utdrag fra Saptharas dans.

Øren skole hadde ikke bare behov for en idrettshall. Skolen hadde også behov for ei “storstue”, hvor den kunne samle alle elevene til ulike typer arrangementer. Derfor ble det en flerbrukshall med god plass til alle. Tribunen har 366 sitteplasser, og kan skyves ut og inn. Hallen har også fått et topp moderne lydanlegg med mikrofoner og to soner som kan brukes til både konserter og underholdning.

Her er det rom for flere klasser samtidig: den store hallen kan deles i to og i underetasjen er det både dansesal og motorikkrom. I tillegg til at Øren har får flotte lokaler til kroppsøving er det også plass til elever fra Børresen skole.

Det er også et styrkerom som både passer for barn og eldre. Her er det aktivitetsmuligheter for alle.

Om ettermiddagen er det plass til IFO og idrettslag, og det er egen garderobe til yttertøy og inngang fra DBKs klubbhus. Dette betyr at denne hallen vil bli brukt store deler av døgnet og mange barn og voksne vil få glede av dette flotte bygget.

DBK og Idrettsfritidsordningen vil som lokal aktør få en sentral rolle både når det gjelder bruk og tilsyn med lokalene.

Utenom skolens og IFOs driftstid vil flerbrukshallen være åpen for frivillige idrettslag og så videre som kan søke Vei, natur og idrett om tildeling av tid i hallen.

  • Flerbrukshallens samla gulvflate er til sammen 2800 m2
  • Hallrommet har en full håndballbane på 25 x 45 meter og kan deles i to med en mobil skillevegg. Det er også et moderne lydanlegg med to soner, mikrofoner og så videre integrert i hallen
  • Dansesal på 100 m2 og motorikksal på 150 m2 til permanent oppmontert aktivitetsutstyr
  • På plan to er det et styrkerom som skal innredes med apparater styrt av lufttrykk, som egner seg godt for barn (og eldre?) uten tunge lodd og klemfarlige deler
  • Det ble bevilget penger i perioden 2015 – 2017, totalt kroner 66 millioner, til flerbrukshall på Øren
  • Selve byggearbeidene ble igangsatt i april 2016 og byggeperioden varte cirka ett år

Bildene viser Øren flerbrukshalls interiør og eksteriør.
Øren flerbrukshall interiør
Øren flerbrukshall eksteriør