I styremøtet den 5. desember ble ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, valgt som ny nestleder. Og Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune, ble gjenvalgt som styreleder i Osloregionen.

Tore Opdal Hansen og Raymond Johansen.
BILDE: Tore Opdal Hansen og Raymond Johansen.

I tillegg til å være nestleder, er Tore Opdal Hansen også valgt som leder av Interessepolitisk utvalg i Osloregionen. Dette utvalget fremmer regionens synspunkter overfor nasjonale myndigheter på aktuelle saker, deltar på høringer osv. Aktuelle temaer er bl.a. samferdsel, næringsutvikling, regional utvikling og lokalisering av statlig virksomhet.

Tore Opdal Hansen har deltatt i styret i flere år og er opptatt av det regionale samarbeidet.
-Osloregionen er en viktig samarbeidsarena. Jeg ser fram i mot å ha rollen som nestleder. Jeg er opptatt av at vi spiller hverandre gode. Jeg har stor sans for samarbeidet i Osloregionen og mener vi må tenke helhetlig på framtidig utvikling, sier Tore Opdal Hansen.

- Vi i Osloregionen er i konkurranse med de andre nordiske hovedstadsregionene om å tiltrekke oss talenter og selskapsetableringer. Da må vi utnytte den kraften som ligger i å samarbeide i hele regionen.

For Drammen og kommunene i Osloregionen er samferdsel viktig. Vi trenger kollektivløsninger som gjør det mulig med pendling i regionen. Hele Oslo-området er i sterk vekst. Det er positivt, men representerer også en utfordring. Osloregionens strategi om flerkjernet utvikling er viktig for en by som Drammen, sier Opdal Hansen.

Raymond Johansen ble gjenvalgt som styreleder og støtter Opdal Hansens syn på Osloregionen.

- For at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region, må vi samarbeide på tvers av kommuner og fylkeskommuner, sier Johansen.

- Denne alliansen er også viktig for å fremme regionens synspunkter overfor nasjonale myndigheter. Fremover er jeg er spesielt opptatt av at Oslo i 2019 vil være Europas miljøhovedstad. Det er en fantastisk mulighet til å vise frem at vi er Europas grønneste hovedstadsregion, sier Johansen.

Kort om Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid mellom 79 kommuner og 5 fylkeskommuner (Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Buskerud) på Østlandet. Vi har medlemmer fra alle Østlandets fylker. Samarbeidsalliansen ble etablert i 2004. Alliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategiene for å nå målet kan deles i to:

  1. Påvirke ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig, dvs. gjøre Osloregionen bedre.
  2. Profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt, dvs. gjøre Osloregionen bedre kjent.

Hovedsatsingene er areal-, transportplanlegging og klima, næringsutvikling og internasjonal profilering

For mer informasjon: se www.osloregionen.no

Kontaktpersoner

  • Tore Opdal Hansen, tlf. 952 21 618
  • Byrådssekretær for Raymond Johansen, Tor Henrik Andersen, tlf. 415 54 828
  • Direktør Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat, tlf. 926 62 986