Rundt Øren skole er det fortsatt stor byggeaktivitet. Det betyr dårlig fremkommelighet og begrensede parkeringsmuligheter ved valglokalet i Øren flerbrukshall.

Fremkommeligheten på og ved Øren skole og Øren flerbrukshall er svært dårlig.
BILDE: Det graves og bygges i området på og rundt Øren skole og Øren flerbrukshall, så parkeringsmulighetene er minimale på valgdagen 11. sept.

Er du avhengig av bil for å komme deg til valglokalet, bør du vurdere å forhåndsstemme eller stemme i et annet sted i Drammen på valgdagen.

Stemmelokalene åpner klokken 09.00 mandag morgen. I og med at det er en vanlig skoledag yrer det av barn og ungdom i området store deler av valgdagen. Skoleelever langs veiene er ikke en heldig kombinasjon med bilister som leter og trøbler etter å finne p-plasser i et området det parkeringsmulighetene for tiden er svært begrensede.

Stem hvor som helst

For å unngå parkeringskaos rundt skolen og hallen kan det være klokt å forhåndsstemme i et av forhåndsstemmelokalene rundt om i byen, eller velge et helt annet stemmelokale på mandag 11.september. Eller, du kan ta bena fatt eller velge andre framkomstmidler enn bil til stemmelokalet på Øren.
-  Dersom man opplever dårlig tilgjengelighet, kan du som velger i Drammen kommune stemme hvor som helst på valgdagen. Det er mange muligheter ikke så langt unna Øren, sier Vegard Hetty Andersen, ansvarlig for gjennomføringen av valget i Drammen.
- Stem hvor det passer best for deg, tilføyer han.
I tillegg til Øren flerbrukshall, kan du også stemme i Berskaughallen, Bragernes menighetshus, Drammenshallen, Gulskogenhallen, Åskollen skole, Skogerhallen, Konnerudhallen og Fjell bydelshus.
På valgdagen er stemmelokalene åpne fra klokka 09 00 og til klokka 21 00.

Forhåndsstemming til og med fredag

Til om med fredag er det fortsatt mulig å forhåndsstemme i rådhuset i Engene 1, på Fjell bibliotek,  Strømsø torg, CC kjøpesenter, Gulskogen senter, Konnerud senter og Kiwi XL på Åssiden. 

Se mer informasjon om valget på kommunens valgside