Ørenbanen åpnet for ivrige bandyspillere


Lørdag 6. januar kunne forventningsfulle bandyfamilier endelig innta den nye skøytebanen ved Øren skole. Et par hundre hadde samlet seg i vintersola for å innvie det nye anlegget.

Leder av bandygruppa i Drammen Ballklubb, Line Roseff ønsket velkommen til arrangementet. Hun ga ordet videre til leder i Drammen Idrettsråd, Per Burud, som holdt en kort hilsen. Han brakte også med seg en liten gave fra idrettsrådet, en pose med bandyballer. Slikt får som kjent bandyspillere aldri nok av.Ordfører Tore Opdal Hansen hadde også tatt turen til Øren og foresto den formelle åpningen av  bandybanen, nå i full størrelse.

- Her på Øren har det skjedd mye, og enda mer skal skje. Dere har fått ny flerbrukshall og et nytt nærmiljøanlegg på skolen. Begge ble åpnet i fjor, og i løpet av 2018 skal Øren få flere nye bygg, sa han.

- Nå gjelder det altså det nye kunstgress- og kunstisanlegget. Bystyret har bevilget 33,4 millioner kroner til dette anlegget, og alt er i hovedsak ferdigstilt nå. Men som sikkert mange vet, ligger det verken kunstgress eller kunstis her ennå. Det ligger god gammeldags naturis her hvor vi nå står. Ved hjelp av mange ildsjeler i Øren-området har det altså vært mulig å legge naturis her i vinter. Og det ser også ut til at værgudene hjelper til med kuldegradene som behøves for at naturisen skal ligge klar til bruk for alle ivrige store og små bandyspillere, avsluttet Opdal Hansen, før han personlig innviet banen med å sette et par baller i nettet med kølla.

Og etterpå skøytet stolte bandyspillere ut på isen, med og uten kølla – klar for DBKs bandyskole.   

Tekniske data om anlegget:
Kunstgressbane 60 x 100 meter, pluss sikkerhetssoner
Kunstfrosset isbane om vinteren
Nytt lysanlegg med LED-lys, som kan fjernstyres
Sikring av banen med gjerder og ballfangernett
Teknisk bygg med garasje for ismaskin og traktor
Nytt lagerrom for DBK
Eget rom for kuldeanlegg
Veien forbi banen er bygget om, med nytt fortau, rekkverk og steinmur