Frist for å melde inn målerstand er 15. desember.

Alt av vannmåleravlesning