Frist for å melde inn målerstand er 15. desember.

Send inn nå

Send inn målerstanden din via nettet

Om vannmålere

Alle måtene å sende inn målerstande på