Drammen kommune ønsker innspill fra berørte parter når en ny parkeringsstrategi skal utarbeides.

I én av salene på Union Scene er det samlet blant annet politikere, representanter fra kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, samt NAF, Norsk elbilforening, Rådet for funksjonshemmede, eiendomsselskaper, politi og brannvesen.

Trivsel og tilgjengelighet

− I dag er Drammen bysentrum for rundt 150.000 mennesker, og prognosene tilsier betydelig befolkningsvekst også i årene framover. Vi ønsker en by som er lett tilgjengelig for innbyggerne, og samtidig trivelig å oppholde seg i. Hvordan skal vi jobbe for at Drammen skal fortsette å være en attraktiv by? spør ordfører Tore Opdal Hansen de frammøtte seminardeltakerne.

− Når vi blir stadig flere drammensere, blir det trangere om plassen. Ett av spørsmålene som da dukker opp, er om det er fornuftig å bruke verdifulle sentrumsarealer til parkeringsplasser. Vi kan se for oss en utvikling i et 10-20-årsperspektiv, der sentrumsarealene blir så attraktive at flateparkeringen forsvinner. Ja kanskje den forsvinner helt. Gjør den det? Hva gjør vi da? Skal vi bygge flere parkeringshus for å erstatte parkeringsplasser vi mister? spør ordføreren.

ordfører Tore Opdal Hansen taler
BILDE: Drammen kommune ønsker medvirkning fra dem som berøres av beslutningene i en ny parkeringsstrategi. Derfor arrangeres to medvirkningsmøter, det andre er 31. august kokka 18.00 på Marienlyst skole. Forslaget til ny strategi kommer på høring neste år, og da blir det en ny mulighet til å medvirke, forteller ordfører Tore Opdal Hansen de frammøtte på det første strategimøte på Union Scene. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

− Jeg er opptatt av at vi skal møte dette med et åpent sinn og få absolutter. Nye tider krever nye løsninger. Hvis vi gjør det veldig dyrt å parkere og vanskelig å finne parkeringsplass i sentrum, vil det være et sterkt virkemiddel for å få flere til å la bilen stå. Men er det ønskelig? Samtidig ønsker vi at byen skal være lett tilgjengelig og at sentrumshandelen skal ha gode konkurransevilkår. Hvordan finner vi den rette balansen mellom disse hensynene? For det må være klart: Vi ønsker et sterkt, attraktivt og levende sentrum, understreker byens ordfører.

Parkeringens påvirkningskraft

− Vi i NAF ønsker et levende sentrum, og er spesielt opptatt av pendlerparkering. Hva med en parkeringsplass i Bragernesåsen? Det er spennende med en slik idémyldring, da det er mange saker og mange behov som bør ivaretas, sier Laila Klem Tveten, styremedlem i NAF, avdeling Drammen og Opland, og legger til:

− Jeg er medlem også i Drammen guideforening, og én av våre kampsaker er problemet med å få parkert turistbusser i sentrum, for eksempel ved Ypsilon. Dette håper vi å finne en løsning på.

Laila Klem Tveten intervjues om parkeringsstrategi
BILDE: Styremedlem i NAFs avdeling Drammen og Opland, Laila Klem Tveten, er invitert for å utvikle ny parkeringsstrategi i Drammen kommune. Et par av hennes kampsaker er pendlerparkering og parkering for byens turistbusser.

Byplansjef Heming Herdlevær er én av innlederne.

− Parkering påvirker hvordan byen ser, tilgjengeligheten for ulike grupper, valg av reisemiddel, bomiljøet, konkurranseforholdet for næringslivet, hvordan nybygg ser ut og hva de koster. Dessuten må vi forholde oss til nasjonale og lokale føringer som Nasjonal transportplan 2018-2029, Areal- og transportplan for Buskerudbyen og parkeringsveileder for Drammen kommune, sier byplansjef Herdlevær.

− Dagens parkeringsstrategi er fra 1999, og siden da er byen blitt større og vakrere. Elbilene er kommet og generelt økt trafikk. Vi ser fram til disse to seminarene med berørte parter, og målet er å lage en god parkeringsstrategi for Drammen, sier Heming Herdlevær, og overlater ordet til Petter Christiansen, som strør over forsamlingen ideer fra andre byer og land, som kan inspirere i det videre parkeringsstrategiarbeidet.