Torsdag 26. september behandlet Faggruppen for tilskudd innkomne søknader til midler bevilget i første tertial.

0,8 millioner kroner fordeles til spennende tiltak som når svært mange av byens innbyggere, som for eksempel julekalender for byen: arrangement/opplevelse hver dag i desember fra tomme butikklokaler.

Her kan du se fordelingen av tilskuddsmidler.