Arrangementet Vinterlyd foregår på Bragernes torg, og lydnivået gjør at bystyresalen ikke er egnet som møtelokale.

Formannskapet og bystyret har en sak på dagsordenen: Buskerudbypakke 2 - status etter høring

Formannskapsmøte klokka 16.15

Kompetansesenteret, Wergelandsgt. 9, 1. etg. møterom Futurum

Bystyremøte klokka 16.30

Kompetansesenteret, Wergelandsgt. 9, 1. etg. møterom Futurum

Komitémøter klokka 17.30

  • Kultur, idrett og byliv, kompetansesenteret, Wergelandsgt. 9, 2 etg. møterom Globus
  • Oppvekst og utdanning, kompetansesenteret, Wergelandsgt. 9, 2. etg. møterom Consensus
  • Helse, sosial og omsorg, Skap Gode Dager, Wergelandsgt. 13, 2 etg. møterom Semmelweis

Ikke direkte overføring av bystyremøtet

Bystyremøtet vil bli filmet, men ikke overført direkte, da det mangler nødvendig utstyr i lokalet som benyttes. Filmopptaket legges under Aktuelt på nettsiden til Drammen kommune samme kveld, eller onsdag formiddag. Opptaket legges også samme sted som opptak av tidligere bystyremøter.