Norsk publikumsutviklings (NPU) pris for et mer mangfoldig kultur-publikum gikk i år til Interkultur i Drammen kommune.

Linn Silje Jarness Rhodin (produsent Interkultur), Wilfred Vuillaume (avdelingsleder Fritid Interkultur), Tone Ulltveit-Moe (kultursjef Drammen Kommune), Refka Kovac (produsent Interkultur), Thomas Tawala Prestø (jurymedlem NPU), Kaja Jorem (seksjonsleder Interkultur).
BILDE: Linn Silje Jarness Rhodin (produsent Interkultur), Wilfred Vuillaume (avdelingsleder Fritid Interkultur), Tone Ulltveit-Moe (kultursjef Drammen Kommune), Refka Kovac (produsent Interkultur), Thomas Tawala Prestø (jurymedlem NPU), Kaja Jorem (seksjonsleder Interkultur).

NPU-prisene ble delt ut i Hamar kulturhus tirsdag 13. november. Prisen til Interkultur var i kategorien 'Inkluderer flest'.

Denne prisen går til aktører som kan dokumentere økt publikumsmangfold som følge av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

Mest internasjonale byen

Ordfører Tore Opdal Hansen viser i en kommentar til at Drammen er den nest mest internasjonalt sammensatte byen i Norge.

- Dette har vi i mange år arbeidet aktivt i forhold til. At dette arbeidet nå tilgodeses med en nasjonal pris viser at vi gjør mye bra. Det kommer byens innbyggere som benytter seg av tilbudene til gode, sier ordføreren.

- Når vi i Drammen mottar nasjonale priser, ser vi på det som en håndfast dokumentasjon på at vi har lyktes godt innenfor et område vi prioriterer høyt. Vi som folkevalgte ønsker en inkluderende by som er god å bo i for alle innbyggerne våre, uansett hvilken bakgrunn de har. Når innbyggerne har felles kunst- og kulturopplevelser på tvers av ulike skillelinjer, bidrar det til et mer inkluderende bysamfunn, avslutter Opdal Hansen.

Pilotprosjekt

Interkultur i Drammen kommune er både kulturarrangør og et kompetansesenter. De deltar i et forskningsprosjekt om den sosiale effekten av kulturell deltakelse. I 2018 var Interkultur med i en pilotstudie sammen med amerikanske WolfBrown.

Interkultur er de første i Norge som har tatt i bruk effektstudier ('impact-studies') for å måle den sosiale kvaliteten av våre arrangementer. 

Juryens begrunnelse

"Disse effektstudiene ser forbi publikumstall og forsøker å avdekke hvordan publikum påvirkes av kunst- og kulturmøter. De avdekker hvilke følelser som settes i sving og hvilke sosiale effekter opplevelsen har. Interkultur kan på dette grunnlaget dokumentere at kunstmøtene både har stryket publikums forhold til egen kultur, og forståelsen av andre kulturer", heter det blant annet i juryens begrunnelse for å tildele Interkultur prisen.

Norsk publkumsutvikling

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst og kultursektoren.

NPU prisen ble første gang utdelt i 2014. Målet var å forstå hvilke tiltak, verktøy og hvilken praksis som fungerer i forhold til publikumsutvikling ved kulturinstitusjoner, for så å dele erfaringen med resten av bransjen.

NPU deler ut priser innenfor fire kategorier:

  1. Øker mest
  2. Formidler best
  3. Inkluderer flest
  4. Neste praksis

Interkultur i Drammen var i gjevt selskap som nominert til 'Inkludrer flest'. Blant andre nominerte i samme kategori var Per Gynt-stevnet på Gålå, Munchmuseet og Den Norske Opera og ballett.

Kontakt

Spørsmål om Initerkultur og NPU-prisen til Drammen, kontakt:

  • Kaja Jorem hos Interkultur: tlf 40 47 66 48

Lenker

Norsk publikumsutvikling

Effektstudiet