Drammen kommune innførte nytt saksbehandlings-og arkivsystem ved årsskiftet. Innkjøringsproblemer gjør at ikke alle saker er tilgjengelige i innsynsløsningen på nett. I tillegg kan det være litt lenger saksbehandlingstid.

Problemene er knyttet til disse typen saker i Drammen kommune:

  • Byggesaker
  • Delesaker
  • Klagesaker
  • Ulovsaker
  • Seksjoneringssaker
  • Plansaker

For søkere innebærer dette at det kan bli noe lenger saksbehandlingstid enn ellers.

Trenger du saken din, men finner den ikke igjen i innsynsløsningen, kontakt kommunen på

Når er det løst?

Vi vet dessverre ikke ennå når innkjøringsproblemene er løst. Vi oppdaterer artikkelen.