G60 får statlige midler til 3-årig prosjekt.


Fra venstre: kultursjef Tone Ulltveit-Moe, fagleder Håkon Windsland, ordfører Tore Opdal Hansen, Kristin Ørmen Johnsen, Eidi Ann Hansen og Lavrans Kierulf.

8. juni fikk G60, ungdommens kulturhus i Drammen, storfint besøk. Leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Kristin Ørmen Johnsen, kunne «overrekke» 520 000 kroner årlig de neste tre årene til G60s nye prosjekt for å oppdra ungdom i Drammen til å bli kompetente nettbrukere.

Ørmen Johnsen hadde tatt med seg Eidi Ann Hansen fra Venstre og Lavrans Kierulf fra FrP. De ble ønsket velkommen av ordfører Tore Opdal Hansen, som pekte på at dette håndslaget  gjør det mulig for G60 å tenke langsiktig rundt tilbudet de skal sette i gang.

Håkon Windsland er fagleder på G60 og særdeles begeistret over den gode nyheten:

- Med denne drahjelpen får vi mulighet til å etablere et fullverdig, gratis tilbud innen digitale medier og kommunikasjon. 520 000 kroner i året er mange penger, og siden det er et prosjekt som går over tre år vil det komme mange til gode, sa han.

-  Ungdom er de største konsumentene av digitale medier. Med dette prosjektet ønsker vi å oppdra unge mennesker i Drammen til å bli gode nettbrukere. Når tilbudet er gratis, vil det bidra til å utjevne sosiale forskjeller blant ungdom i Drammen. Alle deltakere vil få tilgang til topp profesjonelt utstyr, og en åpen arena for å styrke sin digitale kompetanse, fortsatte han.

- Det er mange ungdommer som har noe de vil ha uttrykt, men de vet ikke helt hvordan de skal få det til. Gjennom prosjektet som starter til høsten vil de kunne lære mer om hvordan de får fram sitt budskap på en god og effektiv måte og de vil lære om hvordan ulike uttrykk fungerer, fastslo Windsland.

Kristin Ørmen Johnsen påpekte at det er viktig med tilbud også til de som ikke spiller fotball eller driver med annen organisert aktivitet.

- Regjeringen satser på barn og unge og særlig på ungdom. Derfor er det lyst ut flere prosjektmidler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Dette er fattigdomsmidler, som gis for å utjevne sosiale forskjeller, og det er bare storbykommunene som kan søke på slike midler, sa hun.

Det er viktig at ungdommen blir mer synlig. Vi trenger en kritisk og våken ungdom, og kanskje kan ungdom i Drammen lære seg ulike uttrykk for å få fram sitt budskap nettopp her på G60, avsluttet Ørmen Johnsen.