Osmund Kaldheim

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjøres det at Osmund Kaldheim (52 år) i dag, 13. januar, er tilsatt av Kongen i statsråd som ny administrerende direktør i Husbanken. Han er tilsatt i et åremål på 6 år.

Les hele pressemeldingen