Vinter og vår 2019 har fire tverrfaglige arkitektteam arbeidet med framtidsrettede, innovative, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for etterbruk av sykehusområdet på Bragernes.

 

Bragernes og sykehusområdet sett fra lufta
BILDE: Et område på rundt 100 mål fra park til mark, fra Det engelske kvartal til fylkeshuset skal utvikles både av byens befolkning, kommuneansatte og anerkjente arkitektkontorer. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Ordfører Tore Opdal Hansen åpnet utstillingen med arbeidene til de fire bidragene 12. juni i Drammen rådhus, og utstillingen har stått i kundesenteret i hele sommer.

Sykehusområdet utvikles elevworkshop
BILDE: I forkant av oppstartseminaret ble det arrangert workshop med elever fra Børresen ungdomsskole. De ønsker seg et sted å være, alt fra idrettsplass til kantine og større gymsal. De ønsker ikke leiligheter i området.
Utstillingsåpning eksisterende sykehusområde arkitekt Sander Dekker i Norconsult
BILDE: Sander Dekker i Norconsult mener dagens sykehus kan utvikles til blant annet ei boligblokk med en fantastisk utsikt over byen.

Vurderingskomiteens arbeid

Vurderingskomiteen bestod av deltagere fra ulike fagmiljøer som er relevante for problemstillinger som parallelloppdraget favner, i tillegg til representanter fra Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak.

Utstillingsåpning sykehusområdet Tore Opdal Hansen og Finn Egil Holm
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm, synes det er spennende og spenstige forslag til ny bruk av dagens sykehusområde, og gleder seg til den videre bydelsutviklingen.

Vurderingskomiteens rapport oppsummerer evalueringsarbeidet av parallelloppdraget. Deres evaluering og anbefalinger, slik de framkommer i evalueringsrapporten, er råd og innspill til den videre politiske behandlingen og planprosessene for å komme fram til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter.

Rapporten er offentliggjort

Ferdig rapport fra vurderingskomiteen er nå offentliggjort. Den er vedlagt saken områdeutvikling av sykehusområdet, oppfølging av parallelloppdrag og forslag til videre prosess til formannskapet 27. august og bystyret 3. september 2019.