Kjøsterudjuvet er fremdeles stengt etter steinraset 5. november. Kommunen rydder opp og sikrer mot nye ras våren 2020.

Geologer fra Rambøl AS har undersøkt Kjøsterudjuvet. De foreslår at kommunen renser opp og lager rassikring. Arbeidet er ventet å ta 1-2 uker og koste 250.000 - 300.000 kr.

Stengt fram til våren

Kjøsterudjuvet er stengt for ferdsel fram til sikringsarbeidet er ferdig til våren.

Selv om området blir sikret, er det likevel ventet at det vil gå større eller mindre ras også i framtida. Dette på grunn av frostsprengning vår og høst – og i perioder med mye nedbør.