Ny stige etableres i Kjøsterudjuvet.

Arbeidet med å etablere ny, forsterket stige i Kjøsterudjuvet er igangsatt.  I en periode vil det derfor pågå arbeider som gir redusert fremkommelighet  opp mot Gamledammen.