Nå starter rekrutteringen av nye lærere til skolestarten høsten 2018.

Det er mange kommuner som nå starter rekrutteringen av nye lærere, og kampen om de beste lærerne er hard. Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune er likevel optimistisk på Drammens vegne i kampen om de nye lærerne.

- Gjennom Læringsløp Drammen har vi noe unikt å tilby. Vi viser at vi satser lærerne og har store ambisjoner innenfor skolesektoren. Vi vil ha de beste lærerne som kan være med og løftet laget vårt ytterligere og sørge for at elevene kan realisere sitt fulle faglige potensial og bli trygge, aktive og selvstendige mennesker, sier Jøsendal.

Utdanningsdirektøren mener Drammen vil være en attraktiv kommune å jobbe i for nyutdannede lærere.

- For lærerne som kommer rett fra skolebenken, har vi et eget lærertraineeprogram hvor de får tett oppfølging under sine to første år i drammensskolen. Erfarne lærere får også flere muligheter til å utvikle seg videre, og i Drammen har vi hele 25 lærerspesialister nå, noe som er flest i landet i forhold til befolkningsstørrelsen. I tillegg har vi et eget kompetansesenter for skole, barnehage og oppvekst som en viktig ressurs for lærerne i hverdagen, sier Jan Sivert Jøsendal.

Søknadsfristen på lærerstillingene er fredag 26. januar 2018. Førstegangsintervjuene skal etter planen gjennomføres i uke 5 og 6, og andregangsintervjuene i uke 6 og 7.

Her finner du utlysningsteksten til lærerjobb i Drammen.