Rødt og synlig. På begge sider av Bybrua er det kommet røde sykkelfelt.

Røde sykkelfelt på bybrua
BILDE: Bybrua har nå fått rødmalte sykkelfelt på begge sider, noe som gjør sykkelturen over Drammenselva tryggere. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Sykkelfeltene er godt synlige og gode å sykle på. Noe enhver syklist setter stor pris på. Dette skaper større sikkerhet i trafikkbildet, og er til glede for alle som ferdes på Bybrua: fotgjengere, syklister, drosjer og busser. 

Også ved Landfalløybrua er sykkelfeltet nyasfaltert og har fått ny oppmerking.

Rødmalt sykkelfelt på bybrua busser og syklist
BILDE: Godt å ha et synlig rødt felt å sykle på når bussene passerer i begge retninger.