Arbeidene starter fredag 23. juni.

23. juni starter Statens vegvesen med å grave i Rosenkrantzgata i Drammen, på strekningen fra Hamborgstrømtunnelen til Vårveien. Det vil bilistene og de som bor i området merke. Hensikten er å gjøre veien bedre for trafikantene.

Arbeidet, som skal være ferdig i august, går ut på å grave opp og skifte ut grus- og steinmasser i de delene av gata der vegen er dårligst. Begge feltene må graves opp, og det vil være nødvendig å stenge lengre strekninger av gata mens trafikken ledes over i ett felt i motgående kjørebane. I korte perioder må også sideveiene stenges der gravearbeider foregår. 

Les mer om arbeidene på Statens vegvesens nettsider

Informasjon om bilfrie reiser