Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/25. Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal selges. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya.

Kart over sykehysområdet på Bragernes
BILDE: Avgrensning av området parallelloppdraget omfatter.

Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak har derfor inngått en intensjonsavtale om gjennomføring av et parallelloppdrag som skal danne grunnlaget for en helhetlig utvikling av dette området.

Åpen konkurranse

2. november publiserer Drammen kommune en åpen anbudskonkurranse for å engasjere fire rådgiverteam. Teamene skal gjennomføre et parallelloppdrag for sykehusområdet med tilliggende arealer mot vest.

Frist 7. desember

Tilbudsfristen er 7. desember med påfølgende tildeling av oppdraget. Selve arbeidet med parallelloppdraget starter i slutten av januar 2019, og varer frem til juni.

  • Utstilling og politisk orientering vil finne sted i juni.

Utvikling og etterbruk

Hensikten med parallelloppdraget er å utforske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet. Sentrale tema i parallelloppdraget er:

  • byform og arkitektur
  • nye funksjoner 
  • mobilitet 
  • energi og klima
  • bolig, nærmiljø og sosial infrastruktur 

Parallelloppdraget gjennomføres i samarbeid med FutureBuilt, som er et forbildeprogram for klimavennlige bygg og byområder med høy kvalitet.

Intensjonsavtale mellom Drammen kommune og Vestre Viken HF, behandlet i bystyret 19. juni 2018.

Les også