Skal utvikle Drammen som studiested.

Ordføreren og prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge signerer avtalen.

Ordfører Tore Opdal Hansen og prorektor Kristian Borgen ved USN

Drammen kommune har i snart 30 år vært en partner for daværende Høgskolen i Buskerud, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN). I 2013 inngikk partene en samarbeidsavtale som dreide seg om utvikling av Campus Drammen og Drammen som studiested. Denne avtalen er nå revidert og fornyet og skal legge til rette for forsterket strategisk gjennomføringskraft hos begge parter, innen områder der partene har felles ambisjoner. 6. november kunne ordfører Tore Opdal Hansen og prorektor ved USN, Kristian Bogen, undertegne avtalen.

- Det hele begynte med at det høyskolesenteret ble etablert i den gamle dampsentralen. Dette var den gangen ganske kontroversielt, med en investering på i alt 55 millioner kroner, sier Opdal Hansen.

- Vi så imidlertid snart at en høyskole i Drammen burde ha en annen plassering, hvis den skulle ha tilstrekkelige vekst- og utviklingsmuligheter. Etter hvert rettet vi blikket mot Strømsøsiden og det store området som skulle utvikles på Union, fortsetter ordføreren.

- Det var langt mer krevende å bygge en kunnskapspark enn det er å bygge et hus. Her måtte vi hele tiden skjele til innholdet i den virksomheten bygningene skulle huse. Vi hadde en god og grundig prosess med høyskolen den gangen for litt over 10 år siden. Det ble snart klart at høyskolen ville få en langt høyere husleie enn i de gamle lokalene. Derfor gikk kommunen inn med en husleiestøtte på 3 millioner kroner årlig for å sikre at høyskolen fikk råd til å leie de arealene vi mente at de trengte, forteller Opdal Hansen.

- Men nå er vi inne i fase 2 av samarbeidet, med et helt annet innhold. Nå finner vi konkrete oppgaver som vi kan samarbeide om. Dette samarbeidet har så langt vært svært fruktbart, spesielt i forhold til praksisfeltet i Drammen kommune, innenfor både oppvekst og skole og livsmestring og omsorg.

- Jeg er imponert over arbeidet høyskolen har gjort de siste årene, et arbeid som har gjort at de nå er oppgradert til universitet. Som universitet har de en bedre plattform for å møte fremtiden, og vi regner derfor med at det faglige innholdet også vil bli enda bedre, understreker ordføreren.

Prorektor Kristian Bogen slår fast at samarbeidet har vært svært fruktbart også for universitetet.

- Vi har gjennom dette fått bedre muligheter til å utvikle oss. Drammen kommune velger å investere videre i universitetets organisasjon og vi skal se til at kommunen får varige verdier tilbake for dette, sier han.

- Papirbredden er det eneste lærestedet i Universitetet i Sørøst-Norge som har urbane kvaliteter, siden vi ligger midt i en pulserende by. Det er en kvalitet i seg selv, påpeker han.

- Det at vi nå får nye professorater innenfor helseteknologi og innovasjon og entreprenørskap er en god start. Men vi skal også sørge for at samarbeidet trekker veksler på hele universitetet og ikke bare lener seg på miljøet i Drammen.

- Universitetet står foran et stort utviklingsarbeid i tide som kommer. Drammen kommune og universitetet har sammen vilje til å se fremover og se muligheter og utfordringer. Innretningen i denne avtalen er et godt utgangspunkt for utvikling, avslutter Bogen.     

Ordfører Tore Opdal Hansen legger avslutningsvis til:

- I Nye Drammen kommune vil det være en egen direktør for digitalisering, innovasjon og entreprenørskap. Det burde være en takknemlig oppgave å selge inn prioriteringene i denne avtalen til Nye Drammen.