SOS-barnebyer Norge startet SAMMEN-prosjektet for to år siden. I dag er 25 kommuner med i prosjektet, blant annet Drammen.

SAMMEN ønsker å integrere barn og unge som har flyktet alene til Norge, da de som annen ungdom trenger kontakt med jevnaldrende og tilhørighet der de bor.

I Drammen er prosjektet lagt til Senter for oppvekst, avdeling Barnevern og enslige mindreårige flyktninger. To grupper med til sammen seks unge flyktninger og sju norske ungdommer deltar i prosjektet, hvor de møtes 10 ganger.

Aktivitetene i SAMMEN-gruppene er foreslått av ungdommene og bestemt i fellesskap, alt fra riding, boksing til blant annet gruppetrening med vektlegging av mental og fysisk styrke.

Sammen statsråd Sanner i sofaen sammen med ungdommene
BILDE: Ahmad, Syver. Adrian og Sahar møter kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i Senter for oppvekst sine lokaler på Strømsø. Og nyttig informasjon blir utvekslet mellom statsråd og ungdommene som har deltatt i integreringsprosjektet SAMMEN. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Sammen med Sanner

Sahar Yaqubi (Afghanistan), Ahmad Sallam (Syria), kurder Hussein Sheikh Mohammed (Syria), Adrian Fagerland og Syver Kjerkol Grønn møter kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og gir ham nyttig informasjon om hvordan det har vært å delta i SAMMEN-prosjektet.

– Fra Syria kom jeg til Hønefoss, så Lillesand før Drammen. Da var jeg 15 år og startet på ungdomsskolen. Nå skal jeg begynne i siste klasse på videregående, forteller Ahmad Sallam, som imponerer statsråden med sin gode norsk.

 – I starten var alt vanskelig, alt fra språk, kultur og møte med nye mennesker. Jeg syns SAMMEN har vært veldig-veldig bra. Er blitt kjent med folk, slik at jeg slipper å være alene, sier Ahmad, som nå er gjenforent med familien sin.

Adrian og Syver er begge medlemmer av Den Norske Turistforening, og har blant annet tatt med flyktningene på skogsturer. Da de alle går på forskjellige skoler er det vanskelig å holde kontakten utenom prosjekttida.  De må selv finne møteplasser, og samordner tid og sted via Facebook eller Snapchat.

– I kveld blir det middag for 30 stykker her i den gamle rektorboligen til Strømsø skole, forteller rådgiver Anu Kubar. Et måltid som gir ungdommen både god mat og gode samtaler.

Sammen Sanner, Haaning og Kubar
BILDE: Statsråd Jan Tore Sanner er svært interessert i å høre hva prosjektet SAMMEN har betydd for ungdommen som har deltatt. Her sammen med ordførerkandidat Fredrik Haaning, Høyre, og rådgiver i Senter for oppvekst og leder av prosjektet, Anu Kubar.
Sammen statsråd Sanner samtaler med ungdommen
BILDE: Dialogen mellom statsråd og ungdommen som har deltatt i prosjektet SAMMEN er preget av åpenhet og ærlighet, noe statsråden setter stor pris på.

Skole og arbeid hånd i hånd

De unge flyktninger, som nå integreres i det norske samfunnet, jobber alle tre ved siden av skolen. Sahar jobber både hos Jordbærpikene og på Tollboden Hotell, mens Ahmad og Hussein jobber på Kiwi.

– Jeg jobbet selv i en dagligvarebutikk som ung og lærte mye, blant annet matematikk. Det er en fin måte å bli sosialisert på, mener Jan Tore Sanner, som legger til at i dag er det nesten umulig å få en trygg jobb uten utdannelse.

– Ja, foruten skole kommer man ingen vei, og vi er glade for at nesten 100 prosent gjennomfører videregående skole, sier Anu Kubar, som leder prosjektet SAMMEN i Drammen, et prosjekt som vektlegger blant annet livsmestring, bærekraft, demokrati, se og bruke mulighetene som tilbys.

– Jeg ønsker å bli elektriker, sier Hussein.

Å ta fagbrev er noe Sanner bifaller, da det i dag er mange yrker som mangler håndverkere.

– Er glad i realfag, så jeg er litt usikker på yrkesvalget. Kanskje advokat, sier Sahar.

Også Ahmad er glad i realfag, men synes det høres kjedelig ut å være mattelærer. Så akkurat nå ønsker han å bli ingeniør.

– Det er viktig å være stolt av sin bakgrunn, sin kultur, selv om dere blir norske, understreker Jan Tore Sanner, som i disse dager arbeider med å fornye alle lærerplanene for å gi mer tid til fordyping i alle fag. Dette skal være klart 1. januar 2020.

– Det er viktig at kommunen arbeider med integrering, da 30 prosent av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn. Nye Drammen vil ha 25 prosent, forteller Fredrik Haaning, Høyres ordførerkandidat, som takker statsråd Jan Tore Sanner for at han tok seg tid til å besøke Drammen og lære mer om integreringsprosjektet SAMMEN.

Sammen statsråd Sanner med ungdommen på trappa
BILDE: Sissel Aarak (SOS-barnebyer), Anu Kubar (Senter for oppvekst), deltakere i integreringsprosjektet SAMMEN Sakar, Adrian, Syver og Ahmed takker for hyggelig og nyttig møte med statsråd Jan Tore Sanner.