Fredholt bo- og servicesenter diplomoverrekkelse

Fredholt livsgledesertifisert Eva Tellmann med kake
Fredholt bo- og servicesenteret ble livsgledesertifisert onsdag 14. juni, og det ble en hyggelig feiring utendørs med kaffe og kaker, og naturligvis tale og diplomoverrekkelse til avdelingsleder Linda Kaspersen fra ordfører Tore Opdal Hansen. Eva Tellmann er klar til å servere marsipankake.
Foto: Geir Blom

Onsdag 14. juni ble både Fredholt og Saniteten bo- og servicesenter livsgledesertifiserte, og siste servicesenter blir Konnerud, som får sin sertifisering 21. juni. Med det blir alle byens bo- og servicesentre livsgledesertifiserte. Gratulerer!

– Enhver beboer skal få akkurat det som er tilpasset seg – og målet er at vi skal se alle sammen som enkeltindivider med sine behov, sier virksomhetsleder Randi Håkonsen, og legger til:

– Vi har lukket avvikene og fått dreis på dokumentasjonen. Til høsten skal vi resertifiseres, en kontroll på en god måte. Tusen takk til dere alle sammen som har gjort en flott innsats, slik at vi i dag blir livsgledesertifisert.

 Saniteten livsgledesertifisert ordfører snakker med en beboer
En av beboerne får god kontakt med byens ordfører Tore Opdal Hansen.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Respekt for enkeltindividet

Rundt bordene i den nyoppussede kantina på Saniteten bo- og servicesenter sitter beboere, ansatte og byens ordfører, Tore Opdal Hansen – sistnevnte gleder seg til å overrekke diplomet som det synlige beviset på livsgledesertifiseringen.

– Jeg er imponert over kreativiteten og respekten dere har vist for enkeltmennesket. Kanskje det beste med livsgledekonseptet er å sikre at hver og én av beboerne blir sett som enkeltindivid, med egne behov, interesser og oppfatning av hva som gir livsglede, sier byens ordfører, og fortsetter:

– Jeg vet at det ligger grundig og systematisk arbeid bak det dere har oppnådd. Dere har vist stort engasjement og synliggjort for andre hvordan det er mulig å lykkes, ikke minst på grunn av mange og gode samarbeidspartnere som Stiftelsen Livsglede for eldre, videregående skoler og høgskole, barnehager, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

Saniteten livsgledesertifisert
Ordfører Tore Opdal Hansen er imponert over de ansattes kreativitet og som ser beboerne, alle unike mennesker, og gir dem ulike livsgledeøyeblikk i hverdagen.

Utstillingsvinduet Drammen

Livsgledekonseptet gir store ringvirkninger: de eldre spiser bedre, da de er mer aktive og får bedre tilrettelagte måltider. Pårørende gir positive tilbakemeldinger fra opplevelser på sykehjemmet, noe som igjen gir et bedre arbeidsmiljø, antall frivillige har økt og hjemmeboende eldre i nærmiljøet søker oftere til aktivitetene på sykehjemmet.

– Jeg vet det nå er mange kommuner i Norge som følger med på hva dere gjør. Vi kan slå fast at Drammen er blitt "utstillingsvindu" for livsgledekonseptet, og flere kommuner lar seg inspirere, sier Tore Opdal Hansen, og gratulerer Saniteten bo- og servicesenter med velfortjent livsgledesertifisering og overrekker virksomhetsleder Randi Håkonsen livgledediplomet.

Saniteten livsgledesertifiseringsdiplom
Ordfører Tore Opdal Hansen gleder seg over alle bo- og servicesentrene som blir livsgledesertifisert. Onsdag 14. juni ble diplomet overrakt Saniteten bo- og servicesenter ved virksomhetsleder Randi Håkonsen og fagrådgiver Dag Kjetil Strandbo.