Fredag 4. august besøkte kommunal- og moderniseringsministeren familien Al Nasralla på St. Hansberget sammen med ordfører Tore Opdal Hansen og virksomhetsleder Toril Løberg. Familien Al Nasralla har kjøpt bolig gjennom «leie til eie» og Sanner ønsket å lære mer om ordningen. 

«Leie til eie» er en del av det boligsosiale arbeidet i Drammen. Siden 2011 har 289 familier kjøpt egen bolig gjennom «leie til eie». Dette gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet som har fått Startlån og boligtilskudd fra Husbanken. Det er svært få lån som misligholdes.

Fra venstre: Andreas Al Nasralla, Heidi Espeseter Nasralla, Malalah Al Nasralla, Jan Tore Sanner og Tore Opdal Hansen

Heidi Espeseter Al Nasralla er svært fornøyd med at de eier egen leilighet.
- Det har vært en utrolig lettelse. Vi mistet 100 kilo fra skuldrene våre og slipper utrygghet i forhold til det å skulle leie. Det er vanskelig å komme inn på det private leiemarkedet, men nå kan vi slappe av og ikke ha mer stress med det. Det føles veldig godt. Vi ser for oss en fin framtid for oss og for barna våre, forteller hun.

Virksomhetsleder Toril Løberg skyter inn at familien også har gjort en stor innsats gjennom flere år for å få orden på økonomien sin, og hun understreker at «leie til eie» ikke er noen lettvint gavepakke.

Ordfører Tore Opdal Hansen er også tilfreds med ordningen:
- I 2013 fikk Drammen kommune statens pris for boligsosialt arbeid, og jeg må si at det er en pris som vi ikke har hvilt på. Det er viktig for oss å hjelpe flest mulig inn i boligmarkedet som eiere, da er de også med på verdistigningen i markedet. Vi har hittil gitt 289 familier muligheten, og den har de grepet. Og 100 av dem er familier med barn. Vi har tro på våre innbyggere, og de som har fått muligheten har også vist ansvar. Det har gitt en vinn-vinn situasjon, påpeker ordføreren.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er imponert.
- Drammen kommune er en foregangskommune som gjør et kjempearbeid på det boligsosiale området gjennom å hjelpe flere mennesker med å gå fra leie til eie. Jeg ønsker å lære av Drammen og se hvordan vi kan få de andre byene i Norge til å få tilsvarende gode prosjekter, forteller Sanner.