Husk båndtvang for hund!

Det er ved flere anledninger den siste uka observert sauer både i Bragernesåsen og på Buståsen. Dette er, ut fra bjellemerkene, sau som kommer fra Lier. Finnemarka Beitelag er kontaktet . 

For å unngå at det oppstår dyretragedier ved at hund angriper husdyr  i de nære bymarkene,  skal hunder holdes i bånd, jf båndtvangsbestemmelsene i Hundeloven.

 

Dersom sauer blir registrert i de nære bymarkene kan Finnemarka Beitelag kontaktes - ved Øivind Gurandsrud (tlf: 416 28 306), eller Trond Avdal (926 32 454). Noter farge på bjellemerke og øremerker, dette gjør det enklere å finne rette eier.