Vær oppmerksom på elg og rådyr som trekker inn mot byen for å finne mat. Holde hunder i bånd og ikke kom mellom elgku og kalv.

I den senere tid har vi registrert at stadig flere dyr trekker inn mot bebyggelsen for å finne mat. Mange rådyr og flere elgfamilier befinner seg nå i Hamborgstrømskogen.

Nylig måtte kommunens ettersøksgruppe jage opp 4 elger (ei elgmor, 2 kalver og en okse) som hadde passert Landfalltjernveien og som beitet på vegetasjon bak bebyggelsen nedenfor Sturlahuset. Dette gjenspeiler i store trekk situasjonen i markagrensen rundt byen.

For å forhindre alvorlige viltulykker på bes publikum å holde sine hunder i band – for å forhindre at viltet blir jaget ned mot bebyggelsen og over boligveiene.

Hundeeiere som ferdes i området bør være ekstra på vakt for ikke å komme mellom elgkua og kalven. I slike tilfeller kan kua angripe hund og hundeeier for å beskytte kalven.

Likeledes ber en om at publikum som møter elg og rådyr i markaområdene unngår å jage dyr. Forsøk heller å gå en omvei slik at de får være mest mulig i ro. For hver gang de stresses brukes en del av « reservematpakka i form av fettreserver» som de trenger for å overleve vinteren.

Kommunen har sendt søknad til Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet om foring av hjortevilt som tiltak for å holde viltet vekk fra boligveier og gater.

Meld inn observasjon av vilt

Publikum bes melde viltobservasjoner til viltansvarlig Widar A. Tandberg i Drammen kommune, slik at avbøtende tiltak kan iverksettes.

  • Telefon: 970 11 564
  • E-post: