Onsdag 13. mars behandlet bystyret i Drammen forslaget til Buskerudbypakke 2. Debatten kan du se i sin helhet her.

Bystyrets vedtak blir forhandlingsgrunnlaget som ordfører Tore Opdal Hansens tar med seg når han skal møte de øvrige representantene i Buskerudbyens politiske styringsgruppe for å framforhandle det endelige forslaget til Buskerudbypakke 2.

Behandling i juni

Når det foreligger et endelig forslag til bypakke, skal denne kvalitetssikres av Vegdirektoratet før politikerne i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Buskerud fylkeskommune får bypakken til endelig behandling før sommeren.

For bystyret i Drammen sin del skjer den endelige behandlingen i siste møte før sommerferien, tirsdag 19. juni.