I høst er fristen for å betale faktura for vann og avløp 1. desember.

Tidligere år har har fristen vært 1. oktober. 

Både avlesningsfristen og betalingsfristen er annerledes i år. Årsaken til dette er sammenslåingen av de tre kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik fra 1. januar 2020. I den forbindelse skal tre databaser slås sammen til én i løpet av desember 2019.

Nye Drammen kommune vil fra 2020 benytte faktureringsmodell som Nedre Eiker har brukt. Det betyr for innbyggerne i Drammen at de går fra akontosystem (forskuddsfakturering) til etterskuddsvis fakturering.

For alle med vannmåler betyr dette at det vil ikke bli foretatt en avlesning i desember. Vanligvis har vi en avlesning med svarfrist 15. desember.

I år vil forbruket for de siste fire månedene bli beregnet ved stipulering basert på tidligere forbruk.  Svarfristen for siste avlesning i år var 15. september.