Er du nysgjerrig på hva som kan bidra til et godt seniorliv?

I Drammen er det over 600 personer som er født i 1944, og rundt 300 stykker av disse har funnet veien til KinoCity torsdag 11. april, hvor temaer som Smarte grep for helsa og Jakten på det det “digge” liv står på programmet.

Senior75 forebyggende helseteam gruppebilde
BILDE: For femte gang arrangerer kommunens forebyggende helseteam Senior75-konferanse for byens 75-åringer. Den største salen i KinoCity var nesten fullsatt. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Konferansen ønsker å nå hjemmeboende eldre i Drammen, som i dag ikke mottar helsetjenester fra kommunen.

Senior75 konferansier Rune Harald Jahnsen
BILDE: Senior75-konferansen ble loset vel fram fra A til Å av konferansier og musiker Rune Harald Jahnsen. Her synges en sang til ære for Drammen by og folkelivet.

Ny fase som varer livet ut

– Gode relasjoner til andre og meningsfylte aktiviteter i hverdagen er viktige ting som jeg vil trekke fram for å ha et godt liv i alderdommen, en fase som varer livet ut, sier 84-årige Johan Baumann, selv et godt eksempel som aktiv politiker og rypejeger.

– Jeg søker og er opptatt av det gode seniorliv, selv om jeg sliter med en idrettsskade i det ene beinet. Trimmer, deltar i organisasjonslivet og vi er sju gamle speidere som møtes jevnt og trofast, sier Baumann, og legger til: 

– I 2025 blir vi 25 prosent flere 80-åringer i dag, og dette tallet vil øke år for år. Vi får ikke tilført mer penger, så derfor må vi jobbe smartere sammen. Dere må også selv bidra, være aktivt oppsøkende og “sjef i eget liv”.  I årene framover vil det være fire satsingsområder:

1)      Styrke brukerrollen
2)      Hverdagsmestring og velferdsteknologi
3)      Flere boformer og digitalisering
4)      Bedre tjenestekvalitet og tilgjengelighet

Senior75 Johan Baumann innleder
BILDE: Politiker med lang fartstid, Johan Baumann, understreker viktigheten av gode relasjoner og meningsfylte aktiviteter i alderdommen.

Kjennskap til kommunale tilbud

Nettverkskoordinator Randi Klemetsen i Drammen kommune forteller om noen av tilbudene til forebyggende helseteam:

Den friske delen og den eldre befolkningen settes i stand til å reflektere over egen helse, slik at de kan ta gode helsevalg. Fange opp personer i en sårbar situasjon og avdekke funksjonsfall, sykdom og hjelpebehov. Tilbyr hjemmebesøk, hvor de kan gi råd og veiledning om mulighetene i helse, sosial og omsorgstjenesten. Blant annet arrangeres Lyst på livet med foredrag og diskusjoner og Takk, bare bra-kurs i forebygging og mestring av depresjon og nedstemthet både vår og høst.

Senior75 Kari-Rita Åserud og Knut Sørbye
BILDE: Årskullet 1944, Kari-Rita Åserud og Knut Sørbye, synes det er fint å informasjon om hvilke tiltak som tilbys de eldre og hvem er deres kontaktperson i forebyggende helseteam. For plutselig kan behovet for hjelp og veiledning komme som lyn fra klar himmel.

To av deltakerne på Senior75-konferansen, Kari-Rita Åserud og Knut Sørbye, er glade for at de takket ja til å komme:

– Tenkte først at det ikke gjaldt meg, men jeg fikk høre at jeg burde gå. Fint å få informasjon om hvilke tiltak som kommunen kan tilby og hvilken kontaktperson i forebyggende helseteam jeg har, som bor Underlia, sier Knut Sørbye.

– Foreløpig klarer jeg meg selv, da jeg bor i omsorgsbolig. Jeg kjenner til en del av tilbudene fra før, da jeg har vært syk i mange år, men det er alltid noe nytt å lære, sier Kari-Rita Åserud.

Senior75-konferansen med informasjonsstand
BILDE: Kaffe og kringle, samt stand med nyttig informasjon er populært i pausen. Her er det turistforeningen som gir god informasjon til friluftsinteresserte 75-åringer.

Livsglede, verdighet og aktivitet

– Det er 20 prosent av dagens 80-åringer som mottar hjelp fra kommunen. Hvis den eldre opplever trygghet, mestring og har aktivitetsmuligheter kan de bo hjemme lengst mulig, mener Gro Renstrøm Moen fra Pensjonistforbundet, et forbund som mottar statlige midler for å markedsføre teknologi og gi opplæring.

– Livsglede og verdighet er viktig, og menneskelig kontakt og gode relasjoner. Rydd opp hjemme, da det kan redde liv. Fjern tepper. Komfyrvakt, hoftebeskytter, piggsko, godt lys, antiskliremse til trappa er noen tiltak som kan gjøres for å få en sikrere hverdag. Når kan teknologien tre inn i livet ditt? Spør Renstrøm, og viser bilder av blant annet robotstøvsugeren som kan gjøre rengjøringen enklere.

Regjeringens målsetting er at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenester innen 2020.

Senior75 Gro Renstrøm Moen fra Pensjonistforbundet
BILDE: Gro Renstrøm Moen fra Pensjonistforbundet forteller om jakten på det "digge" liv. Om ny teknologi som kan gi eldre et bedre liv.
Senior75 Elisabeth Wiken Telenius
BILDE: Fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius snakker om smarte grep for helsa, om normal aldringsprosess og alderssykdommer som kommer av livsstilen.

– I dag kan mye av livet styres fra stolen med fjernkontroll. Tidligere måtte vi bevege oss. Kondisjonen reduseres med cirka én prosent per år fra midten av 20-årene. 70-åringen har mistet omtrent halvparten av sin aerobekapasitet, og er man over 80 år går dette dobbelt så fort, sier fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius, noe som får det til å rykke litt ekstra i foten hos tilhørerne.

Så kommer flere tankevekkende utsagn som matte og blanke perler på ei snor:

Hos eldre er brusken nedslitt og det er nedsatt blodforsyning til leddkapslene. Balansen og muskelstyrken reduseres 15 prosent per tiår i 60- og 70-årene, så da er det bare én ting å gjøre: Komme seg opp av stolen og bevege seg – enten innen- eller utendørs.

Fysisk aktivitet gir: bedre søvn, balanse, blodsirkulasjon, mage- og tarmfunksjon, styrket immunforsvar, mer overskudd, positive tanker, reduserer stress, større hjernevolum, endorfiner i fri utfoldelse, økt nerveaktivitet og nye hjernebaner. Sosiale effekter gir nye venner og reduserer isolasjon.

– Inaktivitet er et større problem enn sykdom. Så ta ansvar for egen helse, og ikke la det perfekte bli det godes fiende. Hold deg aktiv og engasjert, og husk: det er aldri for sent å starte, sier en optimistisk Elisabeth Wiken Telenius, som ønsker alle en god tur hjem.