Benkeradene fylles i KinoCitys storsal. Cirka 160 personer, årgang 1942, har funnet veien til til årets Senior75-konferanse torsdag 30. mars.  

I Drammen er det i dag cirka 500 personer som er født i 1942, og som i år fyller 75 år − det er 70 flere 75-åringer enn året før. Konferansen ønsker å nå de friske hjemmeboende, som per i dag ikke mottar helsetjenester fra det offentlige. 
Senior 75-konferansen stands
Konferansedeltakere ønskes velkommen til å få innblikk i tilbud som tilbys byens eldre. Her er det stands om velferdsteknologi, fysioterapi/ergoterapi, frivilligsentralene, brannvesenet, turistforeningen, hjelpemiddelsentralen, Drammen Kjøkken, seniorsenter, eldreråd og lærings- og mestringssenteret.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Senior75-konferansen Drammen Kjøkken
Drammen Kjøkken frister både med smaksprøver på diverse middagsretter, samt kringle, kaffe og te.
Senior75-konferansen deltakere i KinoCity
Deltakere, etter hvert rundt 160, benker seg i KinoCitys lokaler. Helse- og sosialdirektør Eva Milde, på første rad til venstre, gjør seg klar til å ønske byens 75-åringer velkommen til den innholdsrike Senior75-konferansen, som arrangeres for tredje gang.
Senior75 presentasjon av forebyggende helseteam
Marit Grepperud Moen presenterer Forebyggende helseteam for eldre, som er i hver bydel. Konferansedeltakerne blir oppfordret til å ta kontakt med sin helsekontakt for en samtale om sin helse, trivsel og livssituasjon. Under hjemmebesøket får man opplysninger om muligheter og aktiviteter for seniorer i Drammen.
Senior75-konferansen deltakere Treu og Martinsen
Fritz Treu fra Konnerud og Else Marit Martinsen fra Fjell tar en prat i pausen.
 Det er veldig hyggelig at så mange er kommet og er interessert i å høre hva kommunen kan tilby, sier Treu.
 Jeg har selv arbeidet i pleie- og omsorgsetaten, og tror det er bra å være eldre i Drammen. Det er fint å få informasjon, noe som virker betryggende.
Senior75 Astrid Nøklebye Heiberg
Astrid Nøklebye Heiberg, som fyller 81 år 14. april, holder foredrag om “Aktive eldre: flere år flere muligheter”: et foredrag som innbyr til ettertanke, krydret med alvor og humor.

 • Eldreomsorg har ordet sorg i seg
 • Mennesket drømmer om å finne nøkkelen til evig liv
 • Flere eldre gir økte utgifter
 • Menn takler alderdommen ofte dårligere enn kvinnen: mange menn er gift med jobben og har kona på si
 • Pensjonerte politimenn hadde vært flinke sosialarbeidere, men får ikke lov. Vi har på mange måter et foreldet lovverk
 • Forskes nå på redusert medisinbruk, da mange eldre er dopet ned. Medisiner gir bivirkninger
 • Kongeparet, som begge fyller 80 år i år, er gode forbilder på aktive eldre
 • Delta og få bruke seg selv er mye av det det handler om i regjerningens strategi for et aldersvennlig samfunn
 • Lokalsamfunnet må utvikles og tilrettelegge for eldre
 • Gi god informasjon om boliger som er egnet for en aldrende befolkning. På med rekkverk og vekk med tepper
 • Respekter komfortsonen, den lille avstand, i nærkontaktsitusjoner
 • Ikke ta fra andre ordet og interesser deg for hva andre har å fortelle
 • 75-års alderen er en vidunderlig alder å trene på disse forebyggende tiltakene - ta i mot alle disse ekstra årene. En mulighetens gave