19. april strømmet drøyt 140 av byens 74- og 75-åringer til KinoCity for å få faglig og sosialt påfyll.

For fjerde gang arrangeres Senior75-konferansen for årets 75-åringer. Det er forebyggende helseteam for eldre i Drammen kommune som inviterer til en nyttig og interessant ettermiddag med foredragsholderne, psykiater og politiker Astrid Nøklebye Heiberg og fysioterapeut/phD Elisabeth Wiken Telenius.

Senior75-konferansen med informasjonsstand
BILDE: Flere stands var plasserte i lokalet, alt fra fysioterapeut/ergoterapeut og hørselskontakt, Drammen Brannvesen, turistforeningen, frivillighetskontakt, frivilligsentralene, hjelpemiddelsentralen, Drammen Kjøkken, eldrerådet, innvandrerrådet, seniorsenter, lærings- og mestringssenteret.
Senior75-deltakere i KinoCity
BILDE: Cirka 140 personer, årgang 1943, har funnet veien til KinoCity for å få faglig og sosialt påfyll. Her lytter de til foredragsholder Astrid Nøklebye Heiberg. Foto: Birgitte Simensen Berg

Er føre var

– Jeg kom hit for å få informasjon om hva kommunen kan bistå med hvis jeg skulle trenge det i framtida. For eksempel hva slags hjelpemidler som finnes, og hvem jeg kan ringe til hvis jeg skulle trenge hjelp? Sier Ragnhild Marie Rødahl, som selv stod på stand for Røde Kors under fjorårets Senior75-konferanse.

Sven Alfredsen har en aktiv pensjonstilværelse:

– Jeg er musiker. I tillegg går jeg daglig turer, så nå gleder jeg meg til at det blir snøfritt i marka. Per i dag har jeg god helse, men man vet jo aldri. Derfor er det lurt å være føre var.

– Jeg går også mye. I tillegg jobber jeg frivillig både i Røde Kors og på seniorsenteret. Og hver uke trener jeg med Volleyball 60+ i Gulskogenhallen, sier aktive Rødahl.

Ragnhild Marie Rødahl og Svein Alfredsen senior75-deltakere
BILDE: Både Ragnhild Marie Rødahl og Svein Alfredsen var nysgjerrige på hva Senior75-konferansen var for noe. – Dette har vært helt enestående, sier Rødahl, og Alfredsen synes det er lurt å være føre var og få med seg nyttig informasjon.
Elisabeth Wiken Telenius fysioterapeut Senior75-konferansen
BILDE: Fysioterapeut/phd. forsker, Elisabeth Wiken Telnius forteller at vi er aldri så forskjellige som når vi blir eldre, da vi har brukt langt tid på å utvikle oss. Bevegelse er naturlig og viktig, mens sitting er en uting.

Bevegelse er naturlig

“Smarte grep for helsa”, hvordan trening gir positiv livskvalitet blir presentert av Elisabeth Wiken Telenius på en lettfattelig og morsom måte:
• Sitting er en uting og nesten like skadelig som røyking
• Puss tennene på ett bein for å trene balansen
• Tren hver dag på å komme deg opp fra gulvet
• Fysisk aktivitet gir ikke bare kondisjon og styrke, men også bedre søvn, fordøyelse, balanse, mer overskudd, mindre stress og positive endringer i hjernen

Redselen for å falle gir økt risiko for å falle, som igjen fører til inaktivitet. Og så er man fort inne i en ond spiral.

Kort sagt: Tiden i ro bør reduseres, er fysioterapeut Telenius oppfordring til salens 75-åringer.

Astrid Nøklebye Heiberg foredragsholder Senior75-konferansen
BILDE: Stortingspolitiker Astrid Nøklebye Heiberg arbeider med en plan for en aktiv alderdom, og er selv et godt forbilde både som syklist og populær foredragsholder.

Flere år – flere muligheter

Det er 50 år siden folketrygden ble innført, og den gangen var det moderne å sitte ned og hvile når man pensjonerte seg som 70-åring.

– 72 år var gjennomsnittsalderen, så da fikk man altså to år i sittestilling før den evige hvile, forteller stortingspolitiker Astrid Nøklebye Heiberg, som arbeider med regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn.

– En stortingspolitiker på 81 år, nå 82 år, har det aldri vært på Stortinget før. Det er greit å være eldst, men ensomt. Hvorfor er det ikke bra å være gammel? spør Heiberg, og legger til at det bare er i jula det er fint å være gammel. Da er det stas med blant annet gamle kakeoppskrifter.

– I årene framover skal 1/3 av befolkningen underholde 2/3-deler. Per i dag er 63 år gjennomsnittlig alder på dem som forlater arbeidslivet. Hva skal man så bruke årene til? Spør Heiberg, og forteller at dagens 75-åringer lever cirka 10 år lenger enn sine besteforeldre og fem år lenger enn foreldrene.

Heiberg oppfordrer konferansedeltakerne til å tenke på sitt indre bilde av en eldre person. Samtidig viser hun tre forskjellige bilder av godt voksne, eldre eller skal vi si gamle personer. Ett av dem er vårt aktive kongepar.

– Mange har egne vrangforestillinger om å være gammel: enten ynkelig eller verdensmester, men kanskje alle skulle ha et indre bilde om å være kongelig i sitt eget rike? spør Astrid Nøklebye Heiberg til slutt og høster stor applaus.

Senior75-konferansens deltakere i pausen
BILDE: To 1943-årganger finner tonen i kaffepausen.