I Drammen er det i dag cirka 500 personer som er født i 1942, og som i år fyller 75 år − 70 flere 75-åringer enn året før.

Hvis du er nyinnflyttet eller av en annen grunn ikke har fått invitasjon fra Forebyggende helseteam for eldre, så kan du melde deg på konferansen ved å ringe kundesenteret i Drammen kommune på telefon 32 04 00 00 eller sende e-post til

Senior75-konferansen arrangeres 30. mars klokka 12.00-14.45 i KinoCity Drammen, Bragernes torg 2 A.

Lengst mulig i eget liv

− Vi håper mange 75-åringer takker ja til invitasjonen og finner veien til KinoCity 30. mars. Vi ønsker å nå de friske hjemmeboende, som per i dag ikke mottar helsetjenester fra det offentlige, sier Marit Grepperud Moen og Jorunn Haneset fra Forebyggende helseteam.

Senior75-konferansen Marit Grepperud Moen og Jorunn Haneset
Alle som er født i 1942 er hjertelig velkomne til Senior75-konferansen 30. mars i KinoCity, sier Marit Grepperud Moen og Jorunn Haneset i Forebyggende helseteam for eldre.
Foto: Birgitte Simensen Berg 

− Målet er å få bo lengst mulig hjemme, og på konferansen vil man få informasjon om hvordan man kan ta grep i eget liv. Hvis det blir endring i livssituasjonen, er det alltid fint og trygt å ha en kontaktperson og et ansikt å forholde seg til, mener Moen og Haneset.  

Aktive Astrid

Det blir presentasjon av Forebyggende helseteam for eldre og informasjon om “Lyst på livet”. Astrid Nøklebye Heiberg, som fyller 81 år 14. april, skal foredra om “Aktive eldre”, samt at det blir stands med nyttig og viktig informasjon fra Drammen Brannvesen, Drammen og Omegn Turistforening til Eldrerådet, avdeling for aktivitet og mestring, samt mange flere.

Astrid Nøklebye Heiberg
Snart 81 år er Astrid Nøklebye Heiberg er et godt eksempel på en aktiv eldre. Er du 75 år, har du anledning til å høre henne fortelle om "Aktive eldre".
Foto: Birgitte Simensen Berg

Deltakerne på konferansen vil også møte forebyggende sykepleier i sin bydel og få mulighet til å gjøre seg kjent med relevante tilbud fra kommunen.

Så er du født i 1942 og bor i Drammen, så er det tid for å melde seg på Senior75- konferansen, som blir arrangert for tredje gang.