Det nyoppussede, majestetiske bygget er igjen klar til å være et sted for samhandling med plass til rundt 200 arbeidsplasser for ansatte i Senter for oppvekst.

Senter for oppvekst med ordfører, undervisningsdirektør og leder
BILDE: Hugo Limkjær, leder for Senter for oppvekst, viser ordfører Tore Opdal Hansen og undervisningsdirektør Lillian Eilertsen rundt i nyoppussede lokaler. Her fra trappeoppgaven i gamle Strømsø skole, bygget i 1893, hvor mest mulig av det gamle er bevart. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Leder Hugo Limkjær ønsker ordfører Tore Opdal Hansen, undervisningsdirektør Lillian Eilertsen og ansatte velkommen til nyoppussede lokaler. Limkjær leder an i omvisningen rundt i hoved- og fagbygget.

Hovedbygget har fem etasjer med underetasjen, og rommene er malt i duse farger. Her er det kontorlokaler, møterom, testrom, samværsrom, stillerom, akuttmottak og kjøkken for å nevne noen. Det er støyputer på veggene, og i loftsrommet er råtne bjelker erstattet med solide “friske” bjelker.

Senter for oppvekst loftsetasjen med nye og gamle bjelker
BILDE: I loftsetasjen spiller gamle og nye bjelker på lag for styrke bygningsmassen. Ordfører Tore Opdal Hansen og leder Hugo Limkjær "kontrollerer" tømmerarbeidet.

Gode løsninger

– Vi har brukt mye tid på å tenke gode løsninger i disse byggene, sier leder av Senter for oppvekst, Hugo Limkjær, og overlater ordet til ordfører Tore Opdal Hansen.

Senter for oppvekst Limkjær orienterer de ansatte
BILDE: I en flytteprosess er det en del praktisk informasjon som må gis til de ansatte fra leder Hugo Limkjær.
Senter for oppvekst ansatte samlet
BILDE: Nyinnflyttede ansatte samlet til pizza og markering av samlokalisering i den gamle Strømsø skole.

– Vi har nå fått ei felles dør inn til samorganiserte og samlokaliserte oppveksttjenester. Dette er en oppgradering og bevaring av bygg, hovedbygget fra 1893 og rektorboligen fra 1921, med høy verneverdi. Fagbygget er fra 1965, forteller ordføreren, og legger til:

– Byggene er nå klimavennlige, da det er satt inn energieffektive vinduer og byggene er tilkoblet fjernvarmeanlegget. Gamle Strømsø skole framstår nå som et både ærverdig og moderne praktbygg, et godt sted å være for Senter for oppvekst. Gratulerer med dagen, avslutter ordfører Tore Opdal Hansen.

Senter for oppvekst tjenesteplassering
BILDE: En oversikt over tjenesteplassering for arbeidsplassen Senter for oppvekst, som nå er samlokalisert.

Hvem er hvor?

Fagbygget
Tjenester for funksjonshemmede
Tjenesteleder
Avdelingsleder og ansatte i Tjenestetildeling og koordinering, koordinerende enhet
Helsetjenester for barn og unge
Tjenesteledere, avdelingsledere Familie- og oppveksttjenester, Skolehelsetjenesten, Helsestasjonstjenesten
Familie- og oppveksttjenester (Levekårsteamet – har kontorer hos NAV)
Oppvekstteam/ Familiehjelpen
Jordmødre (både på Strømsø og faste dager på Helsestasjonene)
(Helsestasjon for ungdom blir i Amtmand Bloms gate 1)

Hovedbygget
Virksomhetsleder
Ledelse og ansatte i PPT
Ledelse og ansatte i barnevernet
Ledelse og ansatte i Økonomi og administrasjonstjenesten
TFF: Tilsynsførere for fosterhjem

Rektorboligen
Møtested Enslige mindreårige
Spesialrom (samvær-, observasjons- og testrom)
Møterom

Bygg

Antall ansatte med arbeidsplass

Mulige arbeidsplasser

A (Hovedbygg)

133

160

B (Fagbygg)

42

43

 

Senter for oppvekst i nyoppussede Strømsø skole
BILDE: Strømsø skole er nyoppusset både utvendig og innvendig og huser i dag Senter for oppvekst.