Hjertesone er et nasjonalt initiativ som oppfordrer barn til å gå eller sykle til skolen. De som kjøres, må slippes av utenfor Hjertesonen for å gå det siste stykke fram til skoleområdet.

Øren skole hjertesone trygg skolevei
I disse dager oppfordrer FAU ved Øren skole − med sin Hjertesone-aksjon − elevene til å gå eller sykle til skolen. Samt at færre foreldre kjører barna til skolen, i alle fall ikke innenfor Hjertesone-området.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Foreldreutvalget (FAU) ved Øren skole har mottatt 500.000 kroner fra Samferdselsdepartementet, og skal være Hjertesones pilotskole i Drammen.

− Blir dette vellykket innfører vi Hjertesone ved alle byens skoler, sier byens ordfører, Tore Opdal Hansen, som kom kjørende på scooter i finværet for å oppleve ørenelevenes trafikksituasjon mellom klokka 8.00-8.30.

Øren skole hjertesone trygg skolevei med FAU
Anne-Marit Jordheim fra Trygg Trafikk, ordfører Tore Opdal Hansen, Wenche Omma Langerud og Øyvind Fredriksen fra FAU ved Øren skole informerer om skolens Hjertesone-aksjon. Jordheim forteller at samtlige 77 barneskoler i Bergen har innført tiltaket. Én idé som byens ordfører tar med seg.

Hjertesonens positive ringvirkninger

- Mange barn har lyst til å gå til skolen, men blir likevel kjørt
- Når færre kjører, blir det tryggere rundt skolen
- Tryggere skoleveier motiverer foresatte til å la barna gå
- Barn som går får mosjon og blir vant til å ferdes i trafikken

− Pengene fra Samferdselsdepartementet skal brukes til å lage et interaktivt kart med faste startpunkter for gåbusser. Gåbussen ledes av én voksen, som tar med seg flere elever på veien til skolen. På den måten håper vi på å oppnå mindre bilkjøring til skolen, da de fleste elevene bor i gangavstand til Øren skole, sier Wenche Omma Langerud i FAU, og deler ut informasjonsbrosjyrer og knaskegulrøtter til både barn og foreldre.

 Øren skole hjertesoneaksjon
Elevene tar med glede i mot knaskegulrøtter og får høre hvor flinke de er som går eller sykler til skolen. Skolens rektor berømmer FAU for deres store engasjement med Hjertesone-aksjonen.

Den positive Hjertesone-aksjonen foran skolen vil vare ut uka, og da er det å håpe at enda flere elever går eller sykler til skolen resten av skoleåret.

Tryggere skolevei med færre biler

− Vi ønsker minst mulig biltrafikk i nærområdet til skolen vår. I det siste har det vært mye veiarbeid både i Rosenkrantzgata og i Hotvetveien, som resulterer i at bilistene velger sidegatene. Fordi foreldrene da føler at skoleveien blir enda mer utrygg, velger de å kjøre barna til skolen. Så blir det enda flere biler på veiene. En ond spiral, som vi nå ønsker å stoppe med en positiv oppfordring om å la barna gå eller sykle til skolen, sier Langerud.

− Jeg har hatt en runde i alle bydelene, og den saken alle definitivt var opptatt av, var sikker skolevei. Mange har kommet med forslag til forbedringer og noen av forslagene er sendt til fylkeskommunen. Målet er å styrke satsingen på å sikre skoleveien, sier ordføreren, som skjønner at foreldrene føler på ungenes utrygghet til og fra skolen.

− Men å kjøre bil er sikrere for dem selv, men skaper usikkerhet for andre. Så la barna gå eller sykle til skolen, oppfordrer ordfører Tore Opdal Hansen, før han setter seg på scooteren for å kjøre til rådhuset.

De aller fleste elevene ved Øren skole går eller sykler - sykkelstativet er fullt av tohjulinger.

Øren skole med hjertesone - trygg skolevei