Stortingsvalget er på trappene. Nå kurses kommuneansatte valgfunksjonærer for å kunne gjøre en viktig og verdifull jobb.

Anette Hartz-Bruun
BILDE: I disse dager er det opplæring for å bli valgfunksjonær til stortingsvalget 2017.

Gjennomføringen av valget skal være lik over hele landet. Å være valgfunksjonær krever derfor obligatorisk opplæring.

- Alle som jobber med valg får grundig opplæring. Velgerne skal kunne ha tillit til at stemmegivningen foregår korrekt, sier Vegard Hetty Andersen som er prosjektleder for gjennomføringen av valget i Drammen 2017. 

Strenge krav 

Onsdag morgen var de 30 første på plass for å få opplæring til å være funksjonærer i forhåndsstemmelokalene.

- Det er omtrent 90 personer som kurses til å kunne jobbe med forhåndsstemmingen, forteller Grethe Thomasrud som er en av de to kursansvarlige fra kommunen.

Grethe Thomasrud
BILDE: Når kurses kommuneansatte til å bli valgfunksjonær til forhåndsstemmelokalene. Anne Sofie Portaas og Grethe Thomasrud (bildet) leder valgopplæringen.

Sammen med Anne Sofie Portaas skal hun nå sørge for at alt går rett for seg når innbyggerne kommer for å stemme i forhåndsstemmelokalene.

Portaas forteller og forklarer om hvem som kan stemme, krav om legitimasjon, manntallet, hvordan man stemmer, arbeidsfordeling i lokalet, om hjelp i stemmeavlukket, om åpning og lukking av urnene, om stempling, ulike konvolutter og registrening – for å nevne noe.

Forhåndsstemming syv steder

Onsdagens kurs i forhåndsstemming er kun ett av flere kurs som holdes for valgfunksjonærene.

- I tillegg til at pensjonister kurses til forhåndsstemming her i rådhuset, så holder vi fire ulike kurs, forteller Portaas.

De tre andre kursene er i ambulerende stemmegiving, kurs for valgfunksjonærer til selve valgdagen og kurs for å kunne sitte i valgstyret. Valgstyret er de tre som er ansvarlige på hvert valgsted selve valgdagen.

Velgere kan forhåndsstemme i alle landets kommuner i perioden mellom 10. august og 8. september. I rådhuset har det vært mulig forhåndsstemme siden 10. august. Fra 31. august utvides dette tilbudet, og da kan du også forhåndsstemme seks andre steder i Drammen.

De nye forhåndsstemmelokalene plasseres ved:

  • Strømsø torg
  • Kiwi XL på Åssiden
  • CC kjøpesenter
  • Gulskogen kjøpesenter
  • Konnerud senter
  • Fjell bibliotek

I denne perioden jobber hver dag mellom 40 og 50 ansatte som forhåndsstemmemottakere.

Les alt om valget i Drammen

Ansatte i Drammen kommune som øver seg på EVA - det valgadministrative systemet.
BILDE: Når kurses kommuneansatte til å bli valgfunksjonær til forhåndsstemmelokalene. Anne Sofie Portaas og Grethe Thomasrud leder valgopplæringen.