Nå får du alltid oppdatert informasjon om snøforhold i lysløypetraseen på Konnerud.

Drammen kommune har plassert ut sensorer på to steder i løypa. Disse overfører informasjon om snødybde, temperatur i snø, luftfuktighet og lufttemperatur hver eneste time.

Du kan også følge tråkkemaskinens gang gjennom traseen. Eller du kan sjekke hvor lenge det er siden det ble tråkket spor.

Den nye tjenesten heter SmarteSkipor.

Har du allerede sett sensorene i løypa og er redd for at de registrerer deg? Sensorene er bare montert for å overføre vær- og løypedata. Ingen av sensorene kan ta bilder eller video.

Snøsensor og løypemaskin på Konnerud
BILDE: Drammen ønsker å være tidlig ute med å utnytte mulighetene som ligger i datafangst og datanalyse. Her er snøsensoren montert langt inne i skogen på Konnerud, som leverer sanntidsinformasjon om snøforholdene til glede for alle skigåere.

Snørike Konnerud

Så langt har kommunen plassert sensorerer bare i skitraseen på Konnerud. Kartløsningen er levert av Geodata AS med betydelig tilrettelegging av kommunes kart og geodataavdeling. Kommunen ønsker nå å finne ut om dette er en tjeneste som skigåere tar i bruk.

Drammen kommune tar stadig i bruk sensorteknologi for å samle sanntidsdata. I fjor sommer ble badeplassene i kommunen som ble utstyrt med sensorer for å måle badetemperatur.

Sensorteknologi er forholdsvis nytt og kommer til å bli brukt på stadig nye områder, og Drammen ønsker å være i forkant, sier byens ordfører, Tore Opdal Hansen, og legger til:

I fjor fikk vi installert sensorer i badevannet, blant annet ved Bragernes strand, og det neste prosjektet blir bedre måling av luftkvaliteten i sentrum. Det blir blant annet omfattende måling i Engene.

Sensorteknologi innen snømåling
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og Tove Helene Vatne fra d-STAB tester snøforholdene. Drammen er blant de første i verden som tester ut kommunikasjonsteknologien Narrowband IoT i samarbeid med Telenor og 7 Sense. Foto: Birgitte Simensen Berg

Når det gjelder måling av snøforhold er Konnerud et naturlig teststed, og Drammen er den første kommunen i Norge som tilbyr løypeinformasjon i sanntid på denne måten. I tillegg til data fra sensorteknologi ligger det også store muligheter i å gjøre data som kommunen forvalter bedre tilgjengelig. Dette gir et godt grunnlag for å forbedre kommunale tjenester, men også for forretningsmuligheter og næringsvekst i byen vår. Her samarbeider vi allerede med flere næringslivsaktører, og ønsker å høre fra flere. Drammen kommune vil derfor arrangere en Ideathon (arbeidsmøte, red. adm.) før sommeren, der vi inviterer lokalt næringsliv til å komme med innspill til sine behov og muligheter knyttet til tilgang til offenltige data, sier rådgiver i digitaliseringsstaben, Tove Helene Vatne.