Det kan beskrives som forskjellen mellom det skolens elever faktisk oppnår, for eksempel snittkarakter på skriftlig eksamen på 10. trinn, og det vi forventer at elever skal oppnå når vi tar hensyn til elevenes forutsetninger.

Skolebidragsindikatorene tar hensyn til foreldrenes utdanningsnivå, husholdningens inntekt og elevenes innvandringsbakgrunn.

Dokumentert positivt resultat

– Det er nå foretatt en nasjonal beregning om det som gjøres i skolen har en positiv betydning i forhold til resultatet. Det blir også tatt hensyn til hvilket utgangspunkt en har. Alle håper jo på et positivt resultat, og nå har vi fått det dokumentert, sier en svært fornøyd ordfører, Tore Opdal Hansen, og legger til:

– Drammensskolen viser samlet en positiv forskjell  i forhold til andre skoler i Buskerud og nasjonalt når det gjelder elevenes læringsresultater. Det er hyggelig for elevene først og fremst, men også for de folkevalgte og ansatte i Drammen som har bidratt til denne positive utviklingen i Drammensskolen.

Løfte elevene til et høyere nivå

– En viktig ambisjon i Læringsløp Drammen er å løfte barn og unge til et høyere nivå enn levekår og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Skolebidragsindikatorene viser at skolene i Drammen utgjør en positiv forskjell. Skolebidragsindikatorene gir en viktig korrigering til skolenes læringsresultater på nasjonale prøver, standpunkt og eksamen, forteller rådgiver i Drammen kommune, Marianne Støa.

Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må sees i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsresultater og læringsmiljø.

Bragerneselever med skolesekk
BILDE: Drammensskolen viser samlet en positiv forskjell i forhold til andre skoler i Buskerud og nasjonalt når det gjelder elevenes læringsresultater. Foto: Birgitte Simensen Berg