Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer i 2. tertialrapport for 2019, som er siste økonomirapport for gamle Drammen kommune.