Veien ut av fattigdom går gjennom gode norskkunnskaper, kvalifisering og arbeid.

På det aller siste bystyretmøtet i gamle Drammen kommune 3. desember 2019, blir sluttrapporten til Integrerings- og fattigdomsutvalget behandlet.

I fattige familier er utdannelsesnivået lavere og arbeidsledigheten større, og noen har av helsemessige årsaker havnet i en vanskelig situasjon.

Derfor må vi både ha en politikk som hjelper mennesker i hverdagen her og nå, og tiltak som virker langsiktig slik at fattigdom ikke arves. Integrering er en stor oppgave, som angår alle i kommunen.

Ifølge utvalet trenger kommunen en målrettet politikk som gjør at alle føler seg hjemme, og som gjør vår flerkulturelle kommune til et spennende og flott sted å bo.