Vil du gifte deg i den flotte Storstua på rådhuset i Drammen? Fra 1. januar 2018 har du sjansen.

En lovendring gjør nå at vigselsmyndigheten ikke lengre er hos domstolene, men hos kommunene. Så dersom du går med gifteplaner etter 01.01.2018, og ønsker borgerlig vielse, er kommunens rådhus stedet å gjøre det. 

Ordfører Tore Opdal Hansen synes det er en hyggelig oppgave å ta fatt på, og han er klar til å ta imot gifteklare. 

- Jeg er veldig glad for at vi har Storstua. Dette rommet egner seg veldig godt for det som for mange er ett av livets største høydepunkt, sier Tore Opdal Hansen.

- Her får vi en ramme som står i stil til en slik begivenhet. Det skal være høytidelig og stilfullt.

Kommunene har gjort de aller fleste forberedelsene som må til, så 2018 kan bare komme.

Behandles i bystyret

Ordførere i alle landets kommuner har vigselsrett ifølge loven. Videre er det kommunestyrene som delegerer vigselsmyndighet. Dette skal behandles i bystyremøtet 28. november.

- De blir nok meg som foretar de fleste vielsene, men det vil altså bli flere som får vigselsrett, sier Opdal Hansen.

Han har allerede satt av alle fredager mellom 12.00-14.30 til vielser i 2018. 

Personlig preg

Vielsene vil altså bli gjennomført storstua i rådhuset hver fredag mellom klokken 12.00-14.30, og vil vare mellom 10-15 minutter.
- Storstua er et verdig rom for vielse. Det er skjermet og har en viss høytidelighet over seg, mener Vegard Hetty Andersen, seksjonssjef i Drammen kommune.

Dersom man ønsker litt ekstra tid for å gjøre seremonien mer personlig og spesiell, er det også rom for det. 

- Vi må se på hva som er mulig å gjennomføre, men så langt som mulig skal vi prøve å gjennomføre det brudeparet ønsker. Her skal vi legge til rette for at det blir en fin seremoni. Vi vet at det betyr mye for de som gifter seg, sier Tore Opdal Hansen. 

- Hvis man ønsker fem-ti minutter med egen tid til for eksempel sang, musikk, dikt eller lignende, så er det muligheter for det, sier Hetty Andersen. 

Tore Opdal hansne i storstua, der kommunen nå skal foreta vielser.
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen i storstua, der kommunen fra nyttår skal vie brudepar.

Allerede populært

Hetty Andersen forteller at det allerede er mange som har henvendt seg til kommunen.
- Vi merket raskt at dette er et populært tilbud, sier han.

Men før man planlegger å gifte seg er det en del praktisk informasjon som er greit å vite om. Blant annet så må vilkårene i ekteskapsloven prøves, det må være to vitner tilstede og det vil være gratis å gifte seg på rådhuset.

Dette, samt mer informasjon om vigsel, finner du på kommunens hjemmeside under borgerlig vielse

Har du spørsmål kan du ta kontakt på .

På sikt vil det også bli mulig å booke vielse online.