Det er et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet og byliv i Drammen i tråd med byens vedtatte kulturplan. Det er derfor bevilget friske tilskuddsmidler til kulturlivet i byen for 2019. Disse er søkbare, og kan søkes opp av alle.

Kriterier for tildeling av midler:

  • Kulturaktiviteten skal finne sted i Drammen.
  • Aktiviteten må være gjennomført eller påbegynt innen utgangen av 2019.
  • Søknader inneholder et tydelig budsjett og en prosjektbeskrivelse, med tid, sted og en beskrivelse av aktiviteten. Det må også oppgis adresse og kontonummer for søker.
  • Det sendes inn en kortfattet rapport og regnskap i etterkant av gjennomføring.
  • Søknaden sendes til , eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Søknadsfrist: 15. september 2019
  • Kontaktperson: Ingunn Liabø Fauske, rådgiver Virksomhet kultur.
    E-post: